Zapowiedzi

Wakacyjna Kropla Życia wśród myśliwych

2015-07-29

ZO PZŁ w Opolu nawiązując do Okólnika ZG PZŁ w Warszawie 17/O/15 z 23 lipca 2015 r. zwraca się z prośbą o aktywne włączenie się do akcji, której celem jest ratowanie zdrowia i życia ludzkiego.

Letni okres to czas, w którym najczęściej brakuje krwi, dlatego też bardzo prosimy myśliwych o rozważenie możliwości oddania krwi a koła łowieckie do rozpropagowania naszej prośby wśród swoich członków oraz w miarę możliwości włączenie się do organizacji mobilnych punktów poboru krwi. Liczymy, że tak potrzebna i szlachetna inicjatywa znajdzie aprobatę wśród myśliwych nie tylko podczas wakacji, oraz przyczyni się do uświadamiania społeczeństwa do ratowania życia ludzkiego w ciągu całego roku. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi akcji WAKACYJNA KROPLA ŻYCIA ze strony Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu.

Zagłosujmy w Plebiscycie Modernizacji Roku na Nadleśnictwo Prószków

2015-07-20

W roku 2014 Nadleśnictwo Prószków zakończyło modernizację swojego biurowca i obiektów towarzyszących. Biurowca który nie tylko pełni rolę biura, ale również dobrze służy myśliwym i Polskiemu Związkowi Łowieckiemu (prowadzenie zajęć edukacyjnych, organizacja szkoleń i spotkań myśliwych, w tym także, mam taką nadzieję,  Walnych Zgromadzeń Członków).

Przeczytaj resztę wpisu »

Regionalny Konkurs Pracy Norowców

2015-09-12

Regionalny Konkurs Pracy Norowców odbędzie się w Ściborowicach.

Przeczytaj resztę wpisu »

Kurs przygotowawczy do egzaminu na uprawnienie podstawowe

2015-10-2÷12

Wzorem lat ubiegłych Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu organizuje jesienną sesję szkoleniową dla chętnych do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania.
Przeczytaj resztę wpisu »

Próby Pracy Polowej Wyżłów i Próby Pracy Psów Myśliwskich Małych Ras

2015-10-04


Próby Pracy Polowej Wyżłów i Próby Pracy Psów Myśliwskich Małych Ras odbędą się na terenie obwodów łowieckich dzierżawionych przez Koło Łowieckie „Bażant” Otmuchów.

Przeczytaj resztę wpisu »

Regionalny Konkurs Pracy Tropowców i Posokowców

2015-10-17

Regionalny Konkurs Pracy Tropowców i Posokowców odbędzie się na terenie strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu Grudzicach.

Przeczytaj resztę wpisu »

Kurs przygotowawczy do egzaminu na uprawnienie selekcjonerskie

2015-10-27÷30

Wzorem lat ubiegłych Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu organizuje jesienną sesję szkoleniową dla chętnych do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia selekcjonerskie.

Kurs jest OBOWIĄZKOWY.

Szczegółowy plan kursu zostanie opublikowany w terminie późniejszym.

Terminy egzaminów zostaną podane w trakcie trwania kursu.

Do egzaminu zostaną dopuszczeni kursanci z dokumentem potwierdzającym posiadanie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania przez co najmniej 3 lata.

 

SZKODY ŁOWIECKIE – Konsultacje

Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu informuje, iż istnieje możliwość konsultacji w zakresie szacowania szkód łowieckich.

Przeczytaj resztę wpisu »

Archiwum zapowiedzi