Zmiana wysokości składki

2020-11-26

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu informuje, iż zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej Nr 317/2020 z dnia 22 września 2020 r zmianie ulega wysokość składki członkowskiej od osób fizycznych i ubezpieczenia w roku 2021.

1. Składka członkowska PZŁ 2021
Składka członkowska PZŁ z obowiązkowym ubezpieczeniem na 2021 r. wynosi:
- pełna 403,00 PLN ( kwota składki 360,00 PLN, ubezpieczenie 43,00 PLN ),
- ulgowa 50% 223,00 PLN ( kwota składki 180,00 PLN, ubezpieczenie 43,00 PLN ) – przysługuje tym osobom, które do dnia 31 grudnia 2020 r. ukończyły 70 rok życia (osoby urodzone w roku 1950 lub wcześniej) i osób uczących się, które do dnia 31 grudnia 2020 r. nie ukończyły 25 lat (urodzone w 1996 roku lub później) – tutaj wymagane zaświadczenie o kontynuacji nauki,
- ulgowa 25% 133,00 PLN ( kwota składki 90,00 PLN, ubezpieczenie 43,00 PLN ) – przysługuje tym osobom, które do dnia 31 grudnia 2020 r. ukończyły 80 rok życia (osoby urodzone w roku 1940 lub wcześniej).

Członkowie niezrzeszeni wpłacają składkę na konto tut. Zarządu Okręgowego, członkowie kół łowieckich wpłacają składkę do koła.

Wróć do działu"Aktualności"