XXIV Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich Tułowice 2019

2019-05-25
Szanowne Koleżanki i Koledzy. Myśliwi oraz sympatycy muzyki myśliwskiej ! Organizatorzy XXIV Opolskiego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich, który odbędzie się w dniu 25 maja 2019 roku w Zespole Szkół w Tułowicach serdecznie zapraszają Państwa do Tułowic.

Opolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich jest konkursem eliminacyjnym —Eliminacje Wojewódzkie. Oznacza to że trębacze — soliści biorący udział w konkursie wojewódzkim uzyskując pewien poziom gry na rogu myśliwskim, określony punktami / np. w tym roku tj. 260/300 i więcej w kl. „B” i w kl. „A” oraz 255/300 w kl. „C”/ są zakwalifikowani jako soliści do Ogólnopolskiego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego” . W tym roku zostało zakwalifikowanych 25-ciu trębaczy z województwa opolskiego na XXIV Ogólnopolski KSM „ O Róg Wojskiego”, który odbędzie się w Goraju — Zamek w dniach 7-9.VI.2019 r.
Zgłoszenia udziału w konkursie organizatorzy przyjmują w terminie nieprzekraczalnym do 15 maja 2019 r. w zarządzie Okręgowym PZIŁ w Opolu na karcie zgłoszenia, faxem, mailem na adres zo.opole@pzlow.pl.
W czasie XXIV Opolskiego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich zostaną wręczone nagrody dla dzieci PSP i PG, które uczestniczyły w Wojewódzkim Konkursie literacko-plastycznym „ZWIERZAKI”. Jury konkursu literacko-plastycznego wyłonione spośród nauczycieli szkół wytypowało najlepsze prace do wyróżnień.
Urozmaicenie konkursu stanowi konkurs muzyki myśliwskiej w którym wystąpią zespoły muzyki myśliwskiej, zespoły salonu hubertowskiego oraz zespoły muzyczno – wokalne zaproszone na uroczystości „Dni Tułowic”.

Zapraszamy serdecznie do udziału w imprezie!

Za Komitet Organizacyjny: Władysław Śmiechowski

Wróć do działu"Archiwum zapowiedzi"