Terminy wiosennej sesji egzaminacyjnej – egzamin na uprawnienia selekcjonerskie

2019-06-3÷4

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu podaje informacje o terminach wiosennej sesji egzaminacyjnej – egzaminy do uzyskania uprawnień selekcjonera samców zwierzyny płowej i muflonów.

TERMINY EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA SELEKCJONERSKIE
3.06.2019 r. (poniedziałek) godz. 8:00 – egzamin testowy – siedziba ZO PZŁ Opole.
4.06.2019 r. (wtorek) godz. 8:00 – egzamin ustny – siedziba ZO PZŁ Opole.

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU JEST ZŁOŻENIE NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009 r.
w sprawie uprawnień do wykonywania polowania)
1) pisemny wniosek o złożenie egzaminu;
2) kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3) dokument potwierdzający posiadanie podstawowych uprawnień do wykonywana polowania przez co najmniej 3 lata;
4) dokument potwierdzający odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki;

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2019 r.
Opłata za egzamin wynosi 200,- zł.
Płatne do dnia 20 maja 2019 r. w kasie lub na konto tut. Zarządu: Santander Bank Polska SA. 19 1090 2138 0000 0005 5600 0639

28.06.2019 r. (środa) godz. 8:00 – egzamin poprawkowy testowy i ustny – siedziba ZO PZŁ Opole.

Wniosek o egzamin poprawkowy należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 czerwca 2019 r.
Opłata za egzamin poprawkowy wynosi 100,- zł. za każda część.
Płatne do dnia 10 czerwca 2019 r. w kasie lub na konto tut. Zarządu: Santander Bank Polska SA. 19 1090 2138 0000 0005 5600 0639.

Wróć do działu"Archiwum zapowiedzi"