Terminy jesiennej sesji egzaminacyjnej – egzamin uzupełniający dla obywateli państw UE

2019-12-16

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu podaje informacje o terminach jesiennej sesji egzaminacyjnej – egzaminy do uzyskania podstawowych / selekcjonerskich uprawnień do wykonywania polowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej.

TERMIN EGZAMINU

uzupełniającego dla uzyskania podstawowych / selekcjonerskich* uprawnień do wykonywania polowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej

16.12.2019 r. (poniedziałek) godz. 8:00 – egzamin testowy i ustny – Centrum Edukacji i Szkolenia Opole-Grudzice.

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU JEST ZŁOŻENIE NASTEPUJĄCYCH DOKUMENTÓW

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania)

1) Pisemny wniosek o złożenie egzaminu;

2) Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość wraz z tłumaczeniem sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego

3) Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania polowania w państwie członkowskim Unii Europejskiej wraz z tłumaczeniem sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada 2019 r.

Opłata za egzamin wynosi:

- uprawnienia podstawowe 290,- zł.

- uprawnienia podstawowe i selekcjonerskie 490,- zł.

Płatne do dnia 29 listopada 2019 r. w kasie lub na konto tut. Zarządu.

Wróć do działu"Archiwum zapowiedzi"