Terminy jesiennej sesji egzaminacyjnej – egzamin na uprawnienia podstawowe

2019-11-18÷20

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu podaje informacje o terminach jesiennej sesji egzaminacyjnej – egzaminy do uzyskania uprawnień podstawowych do wykonywania polowania.

TERMINY EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA PODSTAWOWE DO WYKONYWANIA POLOWANIA

18.11.2019 r. (poniedziałek) godz. 8:00 – egzamin testowy – Centrum Edukacji i Szkolenia Opole-Grudzice.

19.11.2019 r. (wtorek) godz. 8:00 – egzamin ustny – Centrum Edukacji i Szkolenia Opole-Grudzice.

20.11.2019 r. (środa) godz. 8:00 – egzamin praktyczny – strzelnica myśliwska Opole-Grudzice.

 

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU JEST ZŁOŻENIE NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009 r.

w sprawie uprawnień do wykonywania polowania)

1) pisemny wniosek o złożenie egzaminu;

2) kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

3) zaświadczenie o odbytym rocznym stażu w kole łowieckim lub ośrodku hodowli zwierzyny albo dokument upoważniający do zwolnienia z takiego stażu;

4) dokument potwierdzający odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki;

5) dzienniczek stażysty.

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 listopada 2019 r.

Opłata za egzamin wynosi 430,- zł.

Płatne do dnia 8 listopada 2019 r. w kasie lub na konto tut. Zarządu: Santander Bank Polska SA. 19 1090 2138 0000 0005 5600 0639

 

16.12.2019 r. (poniedziałek) godz. 8:00 – egzamin poprawkowy testowy, ustny i praktyczny – Centrum Edukacji i Szkolenia.

Wniosek o egzamin poprawkowy należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada 2019 r.

Opłata za egzamin poprawkowy wynosi 140,- zł. za każda część.

Płatne do dnia 29 listopada 2019 r. w kasie lub na konto tut. Zarządu: Santander Bank Polska SA. 19 1090 2138 0000 0005 5600 0639.

Wróć do działu"Archiwum zapowiedzi"