Organy powołane przez OZD w Opolu

Organy powołane przez Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ w Opolu

w dniu 26 lipca 2019 r.:

Prezydium OZD PZŁ w Opolu

Lp.

Funkcja / Nazwisko i imię

Koło Łowieckie

1.

Przewodniczący

Bocianowski Marek

Nr 3 „Lis”

w Opolu

2.

Zastępca Przewodniczącego

Hutka Dariusz

Nr 8 „Żubr”

w Opolu

3.

Zastępca Przewodniczącego

Sierżyński Jacek

Nr 13 „Bażant”

w Opolu

4.

Sekretarz

Kuźmiński Jarosław

Nr 2 „Bór”

w Prudniku

5.

Członek

Plewka Wojciech

Niestowarzyszony

z KŁ

Zespół Nadzorczo -Kontrolny OZD PZŁ w Opolu

Lp.

Funkcja

Koło Łowieckie

1.

Przewodniczący

Pietruńko Grzegorz

Nr 5 „Leśnik”

w Brzegu

2.

Członek

Jurecki Stanisław

Nr 1 „Borsuk”

W Prudniku

3.

Członek

Olszewski Tomasz

Nr 5 „Odra”

W Opolu

4.

Członek

Piędzioch Jerzy

Nr 4 „Szarak”

W Tułowicach

5.

Członek

Przydatek Grzegorz

Nr 3 „Lis”

W Opolu

Kapituła Odznaczeń OZD PZŁ w Opolu

Lp.

Funkcja

Koło Łowieckie

1.

Przewodniczący

Kuźmiński Jarosław

Nr 2 „Bór”

w Prudniku

2.

Członek

Anczakowski Edward

Nr 11 „Cietrzew”

w Opolu

3.

Członek

Bień Jerzy

Nr 4 „Knieja”

w Opolu

4.

Członek

Bocianowski Marek

Nr 3 „Lis”

w Opolu

5.

Członek

Oliwa Walenty

Nr 3 „Cyranka”

w Brzegu

6.

Członek

Sieradzki Stanisław

Nr 6 „Ostoja”

w Opolu

7.

Członek

Sierżyński Jacek

Nr 13 „Bażant”

w Opolu

Komisja d/s opiniowania wniosków KŁ o dzierżawę obwodów łowieckich z PZŁ

Lp.

Funkcja

Koło Łowieckie

1.

Członek

Bocianowski Marek

Nr 3 „Lis”

w Opolu

2.

Członek

Dudik Wojciech

Nr 4 „Knieja”

w Opolu

3.

Członek

Dzwonnik Zdzisław

Nr 4 „Szarak”

w Tułowicach

4.

Członek

Hutka Dariusz

Nr 8 „Żubr”

w Opolu

5.

Członek

Kuźmiński Jarosław

Nr 2 „Bór”

w Prudniku

6.

Członek

Plewka Wojciech

Niestowarzyszony

z KŁ

7.

Członek

Wiśniewski Hubert

Nr 3 „Ryś”

w Kędzierzynie – Koźlu

<< wstecz