Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny

Kadencja 2015-2018.10.27

Nazwisko i imię

Funkcja

DROZDOWSKI Rafał

Przewodniczący – ORD

DUŁAWA

31.03.16÷18.01.2018

POKRACKI Roman

Z – ca
od 31.03.16

SOWA Janusz

Z – ca

SZORC Sławomir

Z – ca
od 31.03.16

WIDEŁ Szymon

Z –ca
18.12.2015÷31.03.2016

WILK Waldemar

Z – ca

Strony: 1 2 3

<< wstecz