Obwód łowiecki obwodu nr 97 „KRĘPNA” – opis archiwalny

Opis granicy obwodu nr 97 „KRĘPNA”: od mostu na rzece Odra we wsi Rogów Opolski, w którym autostrada A-4 przecina rzekę Odrę, południową stroną autostrady A-4 w kierunku południowowschodnim przez miejscowości Krapkowice, Gogolin, Zakrzów, do drogi gminnej łączącej wsie Ligota Dolna i Oleszka, a następnie tą drogą w kierunku południowym do wsi Oleszka. Następnie kolejno drogami powiatowymi nr 27475, 27443 w kierunku południowym do Zdzieszowic, skąd dalej drogą powiatową nr 27808 w kierunku południowo-zachodnim do przeprawy promowej na rzece Odra. Stąd rzeką Odrą w kierunku północnozachodnim do punktu wyjścia. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz