Obwód łowiecki nr 133 „POLSKA CEREKIEW” – opis archiwalny

Opis granicy obwodu nr 133 „POLSKA CEREKIEW”: od wsi Zakrzów drogą powiatową nr 27422 przez wieś Steblów w kierunku wschodnim, a następnie południowo-wschodnim do wsi Nieznaszyn, stąd drogą powiatową nr 27405 w kierunku wschodnim do wsi Roszowice, skąd drogą powiatową nr 27403 do wsi Dzielnica. Z Dzielnicy drogą wojewódzką nr 1037 w kierunku południowo-zachodnim przez wieś Łany do drogi wojewódzkiej nr 422. Drogą tą w kierunku południowym do drogi gminnej prowadzącej do wsi Błażejowice i drogą tą w tym samym kierunku przez Błażejowice do Ponięcic. Stąd dalej w kierunku południowym do drogi krajowej nr 45. Drogą krajową nr 45 na północ do drogi gminnej prowadzącej do wsi Dolędzin i drogą tą na zachód do drogi powiatowej nr 27456 we wsi Dolędzin. Następnie drogą tą na północ przez Grzędzin, Dzielawy do drogi wojewódzkiej nr 421 i drogą tą na wschód do drogi prowadzącej na północ do toru kolejowego. Torem tym w kierunku północnym do drogi krajowej nr 45 we wsi Polska Cerekiew. Drogą krajową nr 45 na północ do drogi powiatowej nr 27405 i drogą tą na zachód, a następnie północny zachód do wsi Połowa, stąd drogą powiatową nr 27422 w kierunku wschodnim, a następnie północnym do wsi Zakrzów. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz