Międzynarodowy Konkurs Pracy Tropowców i Posokowców im. Jana Kierznowskiego

2018-10-13

Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu informuje, że w dniu 13 października br. w Kluczborku odbędzie się Międzynarodowy Konkurs Pracy Tropowców i Posokowców im. Jana Kierznowskiego.

Wszelkie informacje zainteresowani otrzymają w biurze tut. Zarządu Okręgowego. Zgłoszenia dokonujemy w biurze ZO PZŁ Opole lub na adres e-mail: j.kowalski@pzlow.pl zgodnie ze wzorem druku który jest do pobrania na stronie http://www.zopzl-opole.pl. Do zgłoszenia należy dołączyć skan rodowodu bądź informację w zgłoszeniu o rejestracji oddziałowej we właściwym Oddziale Związku Kynologicznego w Polsce.

Jednocześnie informujemy iż z uwagi na wyczerpaną listę wolnych miejsc a tym samym komplet zgłoszeń w grupie TROPOWCÓW i POSOKOWCÓW dalsze zgłoszenia nie będą przyjmowane – LISTA ZGŁOSZEŃ ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA.

Wróć do działu"Archiwum zapowiedzi"