Kurs ONLINE dla ubiegających się o uprawnienia selekcjonerskie

2021-03-30

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu informuje o prowadzonym naborze na kurs dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień selekcjonerskich. Kursy teoretyczne odbywać się będą w formie online. Warunkiem przyjęcia na kurs będzie dokonanie wpłaty w wysokości 550 PLN na uprawnienia selekcjonerskie na n/w konto w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2021 r.
POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI ZARZĄD OKRĘGOWY w Opolu
ul. Strzelecka 80D
45 – 525 OPOLE
SANTANDER BANK POLSKA S.A. – Nr konta 19 1090 2138 0000 0005 5600 0639
Na dowodzie wpłaty należy podać imię i nazwisko stażysty oraz aktualny adres e´mail.
Kurs na uprawnienia selekcjonerskie planowany jest w terminie 24 – 29 czerwca 2021 r.
Szczegóły dot. kursu przekazane zostaną osobom, które dokonają wpłaty w w/w terminie.

Wróć do działu"Aktualności"