Kurs ONLINE dla ubiegających się o uprawnienia podstawowe

2021-03-30

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu informuje o prowadzonym naborze na kurs dla osób ubiegających się o uzyskanie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania. Kursy teoretyczne odbywać się będą w formie online.
Warunkiem przyjęcia na kurs będzie dokonanie wpłaty w wysokości 1350,00 PLN na n/w konto w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2021 r.:
POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI ZARZĄD OKRĘGOWY w Opolu
ul. Strzelecka 80D
45 – 525 OPOLE
SANTANDER BANK POLSKA S.A. – Nr konta 19 1090 2138 0000 0005 5600 0639
Na dowodzie wpłaty należy podać imię i nazwisko stażysty oraz aktualny adres e-mail.
Kurs na uprawnienia podstawowe planowany jest w terminie 11 ÷ 24 czerwca br.
Szczegóły dot. kursu przekazane zostaną osobom, które dokonają wpłaty w w/w terminie.

Wróć do działu"Aktualności"