Kurs na uprawnienia selekcjonerskie

2019-10-23÷25, 28÷30

Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu w dniach od 23 do 25 i 28 do 30 października br. organizuje jesienną sesję szkoleniową dla chętnych do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia selekcjonerskie.

Warunkiem przyjęcia na kurs będzie wpłata w wysokości 550,00 PLN na n/w konto w nieprzekraczalnym terminie do 21 października 2019 r. :


POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI ZARZĄD OKRĘGOWY w Opolu
ul. Strzelecka 80D
45 – 525 OPOLE
SANTANDER BANK POLSKA S.A. – Nr konta 19 1090 2138 0000 0005 5600 0639

Kurs jest OBOWIĄZKOWY.
Rozpoczęcie kursu w dniu 23 października 2019 r. (środa) o godz. 14:30 w Centrum Edukacji Łowieckiej i siedzibie ZO PZŁ w Opolu przy strzelnicy myśliwskiej w Opolu ul. Strzelecka 80d.
Wykłady na kursach odbywają się w dni robocze od godz. 14:30.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym planem kursu.
Terminy egzaminów zostaną podane w trakcie trwania kursu.
Do egzaminu zostaną dopuszczeni kursanci z dokumentem potwierdzającym posiadanie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania przez co najmniej 3 lata.

Wróć do działu"Archiwum zapowiedzi"