Kurs na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania

2019-03-22÷31


Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu w dniach od 22 do 31 marca br. organizuje wiosenną sesję szkoleniową dla chętnych do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania.

Celem zapewnienia sprawnego, pod względem organizacyjnym, przeprowadzenia kursu, przyjmujemy zapisy na kurs. Chęć uczestnictwa w kursie dokonuje kandydat WYŁĄCZNIE OSOBIŚCIE zgłaszając się telefonicznie w sekretariacie ZO PZŁ w Opolu pod nr tel. 77 453 84 56 / 57.
Rozpoczęcie kursu w dniu 22 marca 2019 r. (piątek) o godz. 14:30 w Centrum Edukacji Łowieckiej i siedzibie ZO PZŁ w Opolu przy strzelnicy myśliwskiej w Opolu ul. Strzelecka 80d.
Wykłady na kursach odbywają się odpowiednio:
• w dni wolne od pracy tj. sobota i niedziela od godz. 9:00,
• pozostałe od godz. 14:30 z wyłączeniem praktycznych zajęć na strzelnicy z zakresu obchodzenia się z bronią i praktycznego treningu strzeleckiego oraz zajęć terenowych z zakresu zagospodarowania obwodu łowieckiego.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym planem kursu.
Stażyści z pozostałych okręgów PZŁ mogą zostać przyjęci na szkolenie po uzyskaniu pisemnej zgody macierzystego ZO PZŁ. Przypominamy, iż data rozpoczęcia stażu liczy się od dnia zarejestrowania deklaracji kandydata z macierzystym ZO PZŁ (wg. miejsca zameldowania lub zamieszkania na podstawie złożonego oświadczenia).
Na kursie kandydaci otrzymają nieodpłatnie materiały szkoleniowe.
Kurs jest OBOWIĄZKOWY.
Terminy egzaminów zostaną podane w trakcie trwania kursu.
Do egzaminu zostaną dopuszczeni wyłącznie kursanci, którzy ukończyli roczny staż w KŁ lub OHZ i uzyskali POZYTYWNE jego zaliczenie i złożą n/w dokumenty:

1. Pisemny wniosek o przystąpienie do egzaminu na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania (druk otrzymają zainteresowani w trakcie trwania kursu).

2. Kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

3. Zaświadczenie o POZYTYWNIE odbytym rocznym stażu w KŁ lub OHZ lub dokument upoważniający do zwolnienia z takiego stażu na podstawie zapisu wym. w § 18 Statutu Zrzeszenia PZŁ.

4. Dzienniczek stażysty – uzupełniony zgodnie z zawartymi w nim wskazówkami.

Wróć do działu"Archiwum zapowiedzi"