Kurs dla chętnych do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia selekcjonerskie

2020-10-21÷23 i 26÷28

Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu informuje iż po przerwie spowodowanej stanem epidemiologicznym, w dniach 21÷23 i 26÷28 października br. organizuje jesienną sesję szkoleniową dla chętnych do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia selekcjonerskie.

Kurs dla chętnych do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia selekcjonerskie
Termin 21 – 23; 26 – 28 październik 2020 r.
Rozpoczęcie 21 października ( środa ) od godz. 14:30 w Centrum Edukacji Łowieckiej i siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Opolu przy strzelnicy myśliwskiej, ul. Strzelecka 80d.
Kurs jest obowiązkowy.
Warunkiem przyjęcia na kurs będzie dokonanie wpłaty w wysokości 550,00 PLN na konto SANTANDER BANK POLSKA S.A. – Nr konta 19 1090 2138 0000 0005 5600 0639 w nieprzekraczalnym terminie do 19 października 2020 r.:
Na kursie kandydaci na selekcjonerów otrzymają n/w materiały szkoleniowe:
Kryteria odstrzału selekcyjnego samców zwierzyny płowej i muflonów wynikające z bieżącego aktu normatywnego PZŁ oraz inne materiały pomocnicze,
Terminy egzaminów i odpłatność zostanie podane w trakcie kursu,
Do egzaminu zostaną dopuszczeni kursanci z dokumentem potwierdzającym posiadanie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania przez co najmniej 3 lata – Zapis w § 4 ust. 3 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z 29 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania.

Wróć do działu"Archiwum zapowiedzi"