Kurs dla chętnych do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania

2020-10-9÷22

Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu informuje iż po przerwie spowodowanej stanem epidemiologicznym, w dniach od 9 października do 22 października br. organizuje jesienną sesję szkoleniową dla chętnych do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania.

Kurs dla chętnych do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania:
Termin 9 – 22 październik 2020 r.
Rozpoczęcie 9 października (piątek) o godz. 14:30 w Centrum Edukacji Łowieckiej i siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Opolu przy strzelnicy myśliwskiej, ul. Strzelecka 80d.
Warunkiem przyjęcia na kurs będzie dokonanie wpłaty w wysokości 1350,00 PLN na konto SANTANDER BANK POLSKA S.A. – Nr konta 19 1090 2138 0000 0005 5600 0639 w nieprzekraczalnym terminie do 7 października 2020 r.
Wykłady na kursach odbywają się odpowiednio:
w dni wolne od pracy tj. sobota i niedziela od godz. 9:00,
w pozostałe dni od godz. 14:30 z wyłączeniem praktycznych zajęć na strzelnicy z zakresu obchodzenia się z bronią i praktycznego treningu strzeleckiego oraz zajęć terenowych z zakresu zagospodarowania obwodu łowieckiego – 4 dni robocze,
Kurs jest OBOWIĄZKOWY
Stażyści z pozostałych okręgów PZŁ mogą zostać przyjęci na szkolenie po uzyskaniu pisemnej zgody macierzystego ZO PZŁ.
Data rozpoczęcia stażu liczy się od dnia zarejestrowania deklaracji kandydata w macierzystym ZO PZŁ (wg. miejsca zameldowania).
Terminy egzaminów i odpłatność zostanie podane w trakcie kursu.
Na kursie kandydaci otrzymają n/w materiały szkoleniowe:
Statut PZŁ ( aktualny )
Regulamin polowań ( aktualny ) i Zasady Etyki Łowieckiej,
Prawo łowieckie – tekst jednolity.

Wróć do działu"Archiwum zapowiedzi"