Egzamin poprawkowy na uprawnienia selekcjonerskie jesiennej sesji egzaminacyjnej

2018-12-05

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu podaje informacje o terminach jesiennej sesji egzaminacyjnej – egzaminy poprawkowy do uzyskania uprawnień selekcjonerskich.

TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH NA UPRAWNIENIA SELEKCJONERSKIE

5.12.2018 r. (środa) godz. 8:00 – egzamin poprawkowy testowy i ustny – siedziba ZO PZŁ Opole

Wniosek o egzamin poprawkowy należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 listopada 2018 r.
Opłata za egzamin poprawkowy wynosi 100,- zł. za każdą część.
Płatne do dnia 26 listopada 2018 r. w kasie lub na konto tut. Zarządu.

Wróć do działu"Archiwum zapowiedzi"