Egzamin poprawkowy na uprawnienia selekcjonerskie

2019-06-28

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu podaje informacje o terminach wiosennej sesji egzaminacyjnej – egzaminy poprawkowy do uzyskania uprawnień selekcjonera samców zwierzyny płowej i muflonów.

TERMINY EGZAMINU POPRAWKOWEGO
NA UPRAWNIENIA SELEKCJONERSKIE

28.06.2019 r. (środa) godz. 8:00 – egzamin poprawkowy testowy i ustny – siedziba ZO PZŁ Opole.

Wniosek o egzamin poprawkowy należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 czerwca 2019 r.
Opłata za egzamin poprawkowy wynosi 100,- zł. za każda część.
Płatne do dnia 10 czerwca 2019 r. w kasie lub na konto tut. Zarządu: Santander Bank Polska SA. 19 1090 2138 0000 0005 5600 0639.

Wróć do działu"Archiwum zapowiedzi"