Aktualności

Od 1 kwietnia br. strona zawiesza aktualizację
przez pewien czas dostępna będzie postać archiwalna

Kurs ONLINE dla ubiegających się o uprawnienia selekcjonerskie

2021-03-30

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu informuje o prowadzonym naborze na kurs dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień selekcjonerskich. Kursy teoretyczne odbywać się będą w formie online. Warunkiem przyjęcia na kurs będzie dokonanie wpłaty w wysokości 550 PLN na uprawnienia selekcjonerskie na n/w konto w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2021 r.
POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI ZARZĄD OKRĘGOWY w Opolu
ul. Strzelecka 80D
45 – 525 OPOLE
SANTANDER BANK POLSKA S.A. – Nr konta 19 1090 2138 0000 0005 5600 0639
Na dowodzie wpłaty należy podać imię i nazwisko stażysty oraz aktualny adres e´mail.
Kurs na uprawnienia selekcjonerskie planowany jest w terminie 24 – 29 czerwca 2021 r.
Szczegóły dot. kursu przekazane zostaną osobom, które dokonają wpłaty w w/w terminie.

Kurs ONLINE dla ubiegających się o uprawnienia podstawowe

2021-03-30

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu informuje o prowadzonym naborze na kurs dla osób ubiegających się o uzyskanie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania. Kursy teoretyczne odbywać się będą w formie online.
Warunkiem przyjęcia na kurs będzie dokonanie wpłaty w wysokości 1350,00 PLN na n/w konto w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2021 r.:
POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI ZARZĄD OKRĘGOWY w Opolu
ul. Strzelecka 80D
45 – 525 OPOLE
SANTANDER BANK POLSKA S.A. – Nr konta 19 1090 2138 0000 0005 5600 0639
Na dowodzie wpłaty należy podać imię i nazwisko stażysty oraz aktualny adres e-mail.
Kurs na uprawnienia podstawowe planowany jest w terminie 11 ÷ 24 czerwca br.
Szczegóły dot. kursu przekazane zostaną osobom, które dokonają wpłaty w w/w terminie.

Kalendarz imprezy strzeleckich w 2021

2021-03-18

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu przekazuje do wiadomości kalendarz imprez strzeleckich na Strzelnicy ZO PZŁ w Opolu zaplanowanych na bieżący sezon.

Imprezy kynologiczne w 2021

2021-03-18

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu przekazuje do wiadomości kalendarz imprez kynologicznych w naszym okręgu zaplanowanych na bieżący sezon.

Puchar otwarcia sezonu strzeleckiego odwołany

2021-03-18

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu informuje, że zaplanowany na dzień 21 marca br. PUCHAR OTWARCIA SEZONU STRZELECKIEGO z przyczyn ograniczeń związanych z pandemią Covid-19 zostaje odwołany.

Odszedł Kol. Jerzy Adamczyk

2021-03-05

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu z głębokim żalem informuje, że w dniu 5 marca 2021 r. w wieku 75 lat do Krainy Wiecznych Łowów odszedł Śp. Kol. Jerzy ADAMCZYK, długoletni utytułowany zawodnik reprezentujący Opolską Organizację Łowiecką na szczeblu okręgowym i krajowym, doskonały sędzia i instruktor, propagator i Ekspert strzelectwa myśliwskiego na szczeblu krajowym, członek Komisji Strzeleckiej przy NRŁ w Warszawie, długoletni Przewodniczący i członek Komisji Strzeleckiej przy ORŁ w Opolu, długoletni członek ORŁ w Opolu, delegat KŁ na Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ, członek i długoletni Łowczy KŁ nr 9 „Brzezina” w OPOLU.

 

Serdeczny Kolega i niezapomniany towarzysz łowów, zasłużony działacz Opolskiej Organizacji Łowieckiej odznaczony Medalem Zasłużony dla Łowiectwa Opolszczyzny, Brązowym i Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej oraz „Złomem”.
Niech mu Knieja Wiecznie Szumi i Św. Hubert ma w swojej opiece.

Cześć Jego Pamięci !!!

STOP MANIPULACJI – w obronie dobrego imienia członków PZŁ

2021-02-08

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu przekazuje za Zarządem Głównym PZŁ informację o podjętych prawnych działaniach zmierzających od obrony dobrego imienia członków PZŁ.
20 stycznia 2021 r. na zlecenie Urzędu Miasta Jaworzno miał miejsce odstrzał redukcyjny dzików w Jaworznie. W związku z tym wydarzeniem w mediach pojawiły się nieprawdziwe informacje, jakoby ów odstrzał był polowaniem. Odstrzałem redukcyjnym dzików zajęła się prywatna firma, działająca z upoważnienia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaworznie, o czym pisaliśmy w oświadczeniu wydanym przez Zarząd Okręgowy w Katowicach.
Polski Związek Łowiecki jako ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych, zwróciła się na podstawie art. 31a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe do redaktorów naczelnych właściwych dzienników lub czasopism z prośbą o sprostowanie artykułów, zawierających kłamliwe informacje związane z odstrzałem redukcyjnym w Jaworznie (skany sprostowań publikujemy poniżej).
SKANY WEZWANIA DO SPROSTOWANIA
Sprostowania zostały skierowane do redaktorów naczelnych w terminie 21 dni od dnia opublikowania materiału prasowego. Następnie właściwy redaktor naczelny jest zobowiązany do opublikowania sprostowania zgodnie z art. 32 prawa prasowego lub odmowy sprostowania, którą musi przekazać wnioskodawcy nie później niż 7 dni od dnia otrzymania wniosku o sprostowanie. W przypadku odmowy sprostowania Polski Związek Łowiecki zgodnie z art. 33 ust. 4 prawa prasowego może dokonać poprawy sprostowania, zgodnie ze wskazaniami redaktora naczelnego. Jeżeli redaktor naczelny odmówi opublikowania sprostowania albo sprostowanie nie ukaże się w odpowiednim terminie, Polski Związek Łowiecki wystąpi z powództwem przeciwko właściwemu redaktorowi naczelnemu zgodnie z art. 39 i 52 prawa prasowego.
Przedstawianie nieprawdy i próby zdyskredytowania członków Polskiego Związku Łowieckiego przez niektóre media i środowiska antyłowieckie nie mogą mieć miejsca. Wszelkie tego typu działania nie pozostaną bez naszej odpowiedzi również w przyszłości. Natomiast już wkrótce zaprezentujemy pierwsze efekty naszych starań na tym polu.

Strzelnica – zasady korzystania

2021-01-25

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu informuje, że strzelnica myśliwska (wyłącznie oś do przystrzeliwania broni kulowej 100 m) jest czynna wyłącznie w godzinach pracy biura, po uprzednim wpisaniu się do rejestru pobytu na strzelnicy, który będzie dostępny w biurze. Pozostałe osie są wyłączone ze strzelań.
Powyższe obowiązuje od 21 grudnia 2020 r. do ODWOŁANIA. Dla zainteresowanych korzystaniem z osi do zapoznania i bezwzględnego stosowania publikujemy Regulamin Bezpiecznego Funkcjonowania Strzelnicy PZŁ w Opolu – Załącznik do Decyzji ZK-4223.2.2020 z 13 sierpnia 2020 r.

Spotkanie Łowczego Krajowego

2021-01-07

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu informuje, za Zarządem Głównym PZŁ o spotkaniu Łowczego Krajowego PZŁ Pawła Lisiaka z kol. Kamilem Kulejewskim, założycielem kanału Sudecka Ostoja na platformie YouTube oraz FB. Więcej o spotkaniu dowiecie się tutaj

Myśliwska paczka na Opolszczyźnie

2020-12-30

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu z satysfakcją informuje o licznym zaangażowaniu się KŁ w organizację myśliwskiej Paczki. Do akcji przystąpiły koła: KŁ nr 1 „Szarak” Nysa, KŁ nr 2 „Bór” Prudnik, KŁ „Bór” Katowice, KŁ „Łoś” Bytom, KŁ nr 10 „Szarak” Opole, ZO PZŁ w Opolu i KŁ nr 13 „Bażant” w Opolu. Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami z akcji nadesłanymi przez w/w koła.

Zmiana wysokości składki

2020-11-26

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu informuje, iż zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej Nr 317/2020 z dnia 22 września 2020 r zmianie ulega wysokość składki członkowskiej od osób fizycznych i ubezpieczenia w roku 2021.

czytaj dalej »

ZO PZŁ w Opolu prosi o bieżące śledzenie komunikatów na stronie ZG PZŁ w Warszawie i ZO PZŁ w Opolu.

Wniosek o przyjęcie na staż – zmian druku

2020-10-23

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu informuje, że Uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej Nr 320/2020 z dnia 7 października 2020r. wprowadzono nowy druk wniosku o przyjęcie na staż w kole łowieckim / OHZ. Druk jest do pobrania z zakładce Pliki do pobrania / Druki. Jednocześnie dotychczasowy druk został usunięty z zasobów.

Kurs na uprawnienia selekcjonerskie – kontynuacja zapisów

2020-10-14

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu informuje, że w związku z wprowadzeniem w dniu 10.10.2020 r. obostrzeń dotyczących żółtej strefy na terenie całego Kraju liczba kursantów na kursie na uprawnienia selekcjonerskie zostaje ograniczona do 65 osób. Na dzień dzisiejszy tj. 14.10.2020 r. dysponujemy 23 wolnymi miejscami.

Lista zgłoszeń na kurs podstawowy zamknięta

2020-10-05

ZO PZŁ w Opolu informuje, iż dniem dzisiejszym tj. 5 października 2020 r. o godz. 9:00 została zamknięta lista zgłoszeń na kurs podstawowy dla nowowstępujących do PZŁ.

Puchar Opolszczyzny

2020-09-14

W dniu 13 września 2020 r. na strzelnicy ZO PZŁ w Opolu rozegrano Puchar Opolszczyzny – centralne zawody wawrzynowe. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami zawodów tutaj>>.

Jesienna sesja szkoleniowa-więcej szczegółów

2020-09-12

Zarząd Okręgowy podaje do wiadomości szczegółowy plan kursu dla chętnych do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania oraz plan kursu dla chętnych do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia selekcjonerskie.

TAK! Dla rodziny w łowisku

2020-09-03

Zarząd Okręgowy podaje do wiadomości za Zarządem Głównym PZŁ informację o zbiórce podpisów pod apelem do Parlamentarzystów Rzeczypospolitej Polskiej o umożliwienie dzieciom uczestnictwa w polowaniach w charakterze obserwatora. Podpisanie petycji jest bardzo proste, wystarczy wejść na stronę.

Konkurs literacki „Moje pierwsze polowanie”

2020-09-03

Zarząd Okręgowy podaje do wiadomości za Zarządem Głównym PZŁ informację o konkursie literackim „Moje pierwsze polowanie”.

Polski Związek Łowiecki przejmuje wydawanie miesięcznika „Łowiec Polski”

2020-09-03

Zarząd Okręgowy podaje do wiadomości za Zarządem Głównym PZŁ informację przejęciu wydawania miesięcznika „Łowiec Polski”.

Test Hodowlany dla Wyżłów i Psów myśliwskich małych ras – Kałków k/Otmuchowa – ODWOŁANY

2020-08-13

ZO PZŁ w Opolu informuje iż ze względów organizacyjnych oraz małej liczby zgłoszeń  test hodowlany dla wyżłów i psów myśliwskich małych ras zaplanowany na 16 sierpnia br. w Kałkowie k/Otmuchowa zostaje odwołany.

Kuchnia na dziko – warto zobaczyć

2020-07-31

ZO PZŁ w Opolu zachęca do śledzenia produkcji filmowej PZŁ „Kuchnia na dziko”, oryginalnego spojrzenia na kuchnię myśliwską. Warto podesłać linki znajomym, nie tylko myśliwym. To wspaniała promocja łowiectwa, wszak nie od dziś wiadomo: przez żołądek do serca.

Zobaczcie sami:

https://www.facebook.com/223436214384778/videos/1681083665378339
https://www.youtube.com/watch?v=DMc78qXStYM

Walczymy o życie Kolegi Franciszka

2020-07-17

ZO PZŁ w Opolu przekazuje Koleżeństwu pilny apel:

Koleżanki i Koledzy !!!

Nasz kolega z KŁ „Koliba” w Wałbrzychu walczy o życie. Pomóżmy mu w tej walce, oddając krew. Szczegóły w apelu kolegów z koła.

Zwracamy się z gorącą prośbą o pomoc dla naszego Kolegi Franciszka Drewicza – Myśliwego KŁ „Koliba” w Wałbrzychu. Z powodu choroby Kolega Franciszek pilnie potrzebuje krwi grupy 0 Rh – (zero Rh „minus”).

Koleżanki i Koledzy pomóżcie uratować życie naszemu Koledze Franciszkowi, który od 46 lat należy do Polskiego Związku Łowieckiego i zrobił wiele dobrych rzeczy dla naszego środowiska. Aktualnie w placówkach zdrowia brakuje tej rzadkiej grupy krwi i tylko pozytywny odzew na ten apel jest w stanie uratować ludzkie życie. Oddając krew grupy 0 Rh –  wskażcie proszę nazwisko: Franciszek Drewicz z Wałbrzycha. Oddając krew w najbliższej stacji krwiodawstwa wskaż następujące dane:

Franciszek Drewicz z Wałbrzycha, Szpital Specjalistyczny im. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu, oddział urologiczny.

Członkowie KŁ „Koliba” w Wałbrzychu

tel. kontaktowy : 502-317-479

Poniżej linki:

https://www.facebook.com/PZ%C5%81-Polski-Zwi%C4%85zek-%C5%81owiecki-223436214384778

https://www.pzlow.pl/walczymy-o-zycie-kolegi-franciszka-pilnie-potrzebna-krew/

Ocena Tropowców dla gończych polskich i ogarów polskich

2020-07-17

ZO PZŁ w Opolu wspólnie z Komisją Kynologiczną przy ZO PZŁ w Opolu oraz ze Związkiem Kynologicznym w Polsce oddział w Opolu pragnie zaprosić chętnych do udziału w Ocenie Tropowców dla gończych polskich i ogarów polskich, która odbędzie się w dniu 2.08.2020r. (niedziela) w OHZ Krystyna Nadleśnictwa Kluczbork.

czytaj dalej »

Jesienna sesja szkoleniowa

2020-07-13
Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu informuje iż po przerwie spowodowanej stanem epidemiologicznym, w dniach od 9 października do 22 października br. organizuje jesienną sesję szkoleniową dla chętnych do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania, a w dniach od 21 października do 28 października br. dla chętnych do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia selekcjonerskie.

czytaj dalej »

Wakacje na strzelnicy – godziny otwarcia

2020-07-02

ZO PZŁ w Opolu informuje, iż w miesiącu lipcu i sierpniu Strzelnica Myśliwska w Opolu-Grudzicach będzie czynna od poniedziałku do niedzieli od godziny 10:00 do 18:00. Koła łowieckie realizują strzelania zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

Myśliwski Dzień Dziecka – podsumowanie

2020-06-08

ZO PZŁ w Opolu za ZG PZŁ przedstawia informację z akcji obdarowania dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych upominkami z okazji Dnia Dziecka w którą włączyło się 25 Zarządów Okręgowych PZŁ. Do podopiecznych trafiły: sprzęt sportowy, sprzęt turystyczny, sprzęt multimedialny, materiały plastyczne, materiały edukacyjne, odzież i obuwie, bilety do zoo, i do kina, 25 kg tg owoców i oczywiście słodycze. Dzięki tej akcji wiele zarządów okręgowych zainicjowało z placówkami stałą współpracę w ramach dalszej pomocy oraz edukacji ekologicznej, przyrodniczej i łowieckiej. Dziękujemy wszystkim myśliwym za włączenie się w akcję i Wasze zaangażowanie na rzecz lokalnych społeczności. Więcej informacji i zdjęcia na facebook-u.

Oferta Firmy PUH TYTUS

2020-06-04

ZO PZŁ w Opolu informuje iż Firma PUH TYTUS z siedzibą w Opolu przesłała ofertę w zakresie usługowego rozbioru tusz.

Nowe Prawidła Strzelań Myśliwskich PZŁ i nie tylko

2020-06-03

ZO PZŁ w Opolu w zakładce Strzelectwo / Prawidła szereg dokumentów związanych z nowymi zasadami doskonalenia umiejętności strzeleckich i Prawidła Strzelań Myśliwskich. Znajdziemy tam między innymi Zasady doskonalenia umiejętności strzeleckich w PZŁ, Prawidła strzelań myśliwskich obowiązujące od 9 marca 2020 r., Prawidła strzelań myśliwskich PZŁ – 5-cio bój z Osią praktyczną, a także nowe wzory makiet do strzelań myśliwskich. Zapraszamy do lektury.

Łowiectwo a ochrona przyrody – nowa produkcja PZŁ

2020-06-05

ZO PZŁ w Opolu z przyjemnością zaprasza wszystkich do obejrzenia ciekawej produkcji filmowej która ukazała komunikatorach Polskiego Związku Łowieckiego. Film „Łowiectwo a ochrona przyrody” to pozycja nie tylko dla Koleżanek i Kolegów myśliwych. Podzielmy się linkiem do filmu ze znajomymi, sympatykami łowiectwa, ale również, a może przede wszystkim z nieprzekonanymi.

Łamigłówki z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Środowiska

2020-06-05

ZO PZŁ w Opolu informuje że z okazji przypadającego właśnie dzisiaj Międzynarodowego Dnia Ochrony Środowiska, Polski Związek Łowiecki przygotował coś ciekawego, łamigłówkę i wykreślankę tematyczną. Zapraszamy nie tylko do wspólnej zabawy, ale również do dzielenia się tymi materiałami z innymi.

Aktualny terminarz imprez strzeleckich

2020-06-03

ZO PZŁ w Opolu w zakładce Strzelectwo/Strzelnica/Kalendarz imprez strzeleckich/ opublikował aktualny Terminarz zawodów strzeleckich ZO PZŁ w Opolu na 2020 r. i wykreślankę. Zapraszamy do współzawodnictwa i kibicowania.

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego przygotował niespodzianki z okazji Dnia Dziecka.

Pierwszą niespodzianką jest konkurs dla najmłodszych. Informacje dotyczące akcji można znaleźć pod tym adresem.

Drugą atrakcją jest specjalnie przygotowana bajka edukacyjna, którą można poprać na stronie akcji, lub klikając w poniższy link.

Pobierz bajkę

 

PZŁ EKEP-podręcznik użytkownika online i nie tylko

2020-05-19

ZO PZŁ w Opolu z przyjemnością zaprasza wszystkich zainteresowanych wdrożeniem lub użytkowanie PZŁ EKEP do Podręcznika Użytkownika online. Na stronie nie tylko podręcznik użytkownika, ale również PZŁ Exchange™ , FAQ – pytania i odpowiedzi oraz możliwość złożenia wniosku o nadanie uprawnień w systemie informatycznym dla kół łowieckich (System KŁ) w formie elektronicznej.

UWAGA: nowe zasady korzystania ze strzelnicy od 4 maja

2020-05-06

ZO PZŁ w Opolu począwszy od 4 maja wprowadza nowe zasady korzystania ze strzelnicy myśliwskiej w Opolu Grudzicach. Mają one na celu stopniowe przywracanie funkcjonalności strzelnicy przy jednoczesnym zminimalizowania narażenia na zarażenie koronawirusem SARS-CoV-2 powodującym zachorowania na COVID-19.

Kolejne wydarzenia odwołane

2020-03-25

ZO PZŁ w Opolu informuje, że w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną zostaje odwołany:

  • Kurs na uprawnienia selekcjonerskie wiosennej sesji szkoleniowej
  • Kurs na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania wiosennej sesji szkoleniowej
  • Wycena trofeów medalowych

Ograniczenie pracy Strzelnicy myśliwskiej ZO PZŁ w Opolu

2020-03-25

ZO PZŁ w Opolu informuje, że z dniem dzisiejszym zostaje ograniczona praca strzelnicy myśliwskiej. Strzelnica będzie czynna w godz. 9:00 – 17:00 od poniedziałku do piątku wyłącznie w celu przystrzelania broni kulowej. Pozostałe stanowiska będą NIECZYNNE do odwołania.

Odstrzał sanitarny: zgłaszanie utrudnień

2020-03-25

Rozporządzenie Wojewody Opolskiego nr 0510 / P / 11 / 2020 z 3 marca 2020 r. poz. 825 nałożyło na nas obowiązek realizacji odstrzałów sanitarnych dzików (Sus scrofa) na terenie naszego okręgu do 30.06.2020 r. Mając na uwadze powyższe zwracamy się do Was o zgłaszanie wszelkich napotkanych utrudnień, związanych z jego realizacją w zakresie odstrzału, badań, znaczników, dokumentacji. Informacje proszę przekazywać telefonicznie do:

a/ Kol. Krzysztofa KUKULSKIEGO – Łowczego Okręgowego w Opolu tel. mob. 668 125 344,

b/ Kol. Jana KOWALSKIEGO – St. Instruktora ZO PZŁ w Opolu  tel. mob. 505 755 609.

Walne Zgromadzenia a sytuacja epidemiologicznaę

2020-03-25

Wychodząc naprzeciw pytaniom, dotyczących walnych zgromadzeń w obecnej sytuacji, przedstawiamy projekt Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w zakresie dotyczącym naszego stowarzyszenia.

czytaj dalej »

UWAGA: ograniczenia w przemieszczaniu się

2020-03-25

W związku z obowiązującymi od dzisiaj ograniczeniami w przemieszczaniu się, ZO PZŁ w Opolu podaje informacje za stroną internetową ZG PZŁ.

czytaj dalej »

UWAGA: czasowe ograniczenia w pracy biura i strzelnicy

2020-03-17

ZO PZŁ w Opolu w celu zminimalizowania narażenia na zarażenie koronawirusem SARS-CoV-2 powodującym zachorowania na COVID-19 u ludzi wprowadza ograniczenia obsługi bezpośredniej w funkcjonowaniu biura i strzelnicy myśliwskiej:

czytaj dalej »

UWAGA: czasowe ograniczenia w pracy biura i strzelnicy

2020-03-16

ZO PZŁ w Opolu w celu zminimalizowania narażenia na zarażenie koronawirusem SARS-CoV-2 powodującym zachorowania na COVID-19 u ludzi wprowadza ograniczenia obsługi bezpośredniej w funkcjonowaniu biura i strzelnicy myśliwskiej:

czytaj dalej »

UWAGA: Puchar Wiosny „NASTA POLAND” (zawody centralne) odwołane

2020-03-13

ZO PZŁ w Opolu w uzgodnieniu z Zarządem Głównym PZŁ w Warszawie informuje, iż z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzeniania się Koronawirusa Covid-19 na terenie RP Centralne zawody strzeleckie o „Puchar Wiosny Nasta Poland” zaplanowane na 21 marca 2020 r. ( sobota ) zostają ODWOŁANE. O przyszłym terminie odbycia zawodów poinformujemy. Wpłacone wpisowe w kwocie 200,00 PLN przez zawodników zostanie zwrócone na konta zwrotne, w przypadku nie odbycia się zawodów w innym terminie.

Wiosenna sesja szkoleniowa

2020-02-10

Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu w dniach od 17 do 30 kwietnia br. organizuje wiosenną sesję szkoleniową dla chętnych do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania, a w dniu 2 do 3 oraz od 6 do 9 kwietnia br. organizuje wiosenną sesję szkoleniową dla chętnych do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia selekcjonerskie.
czytaj dalej »

Nowe rozporządzenie w sprawie zasad bioasekuracji

2020-01-31

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu informuje iż wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi1) z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad bioasekuracji, jakie powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik. ZO PZŁ zaleca zapoznanie się z treścią rozporządzenia i przestrzeganie określonych w nim zasad bioasekuracji.

Wchodzi w życie tzw. Specustawa do walki z ASF

2020-01-30

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu informuje iż wchodzą w życie przepisy Ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt . Ustawa ta zmienia zapisy następujących ustaw: Ustawę o lasach, ustawę Prawo budowlane, ustawę Prawo łowieckie, ustawę o broni i amunicji, ustawę o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, ustawę o produktach pochodzenia zwierzęcego, ustawę o zarządzaniu kryzysowym, oraz ustawę o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. ZO PZŁ zaleca zapoznanie się z treścią ustawy i ścisłe jej przestrzeganie.

Komunika ZG PZŁ w sprawie Naczelnej Rady Łowieckiej

2020-01-22

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu przedstawia Komunika Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego zawierający stanowisko Zarządu Głównego w sprawie rzekomego skierowania przez Naczelną Radę Łowiecką wniosku do Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego w przedmiocie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w stosunku do Zarządu Głównego z powodu rzekomego nie wykonywania uchwał Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej.

Hubertowiny Opolskie 2019

2019-11-04

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu zaprasza wszystkich myśliwych i sympatyków łowiectwa na Hubertowiny Opolskie 2019. Szczegóły w zaproszeniu.

Next »