Zmiany w składzie Okręgowej Rady Łowieckiej

2013-10-22

Na posiedzeniu Okręgowej Rady Łowieckiej w Opolu w dniu 22 października 2013 r. dokonano wyboru Prezesa i V-ce Prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej. Na funkcję Prezesa wybrano Kolegę Zdzisława Dzwonnika (dotychczasowego V-ce Prezesa). Na funkcję V-ce Prezesa wybrano Kolegę Jacka Sierżyńskiego (dotychczasowy członek Rady). Jednocześnie skład ORŁ uzupełniono o Kolegę Romana Kuziora.

Wróć do działu"Aktualności"