Zimowe dokarmianie zwierzyny

W związku z panującymi ciężkimi warunkami zimowymi tj. zalegającą zmarzniętą pokrywą śnieżną, niskimi temperaturami powodującymi ograniczone możliwości pobierania żeru naturalnego dla zwierzyny grubej i drobnej, przypominamy dzierżawcom obwodów łowieckich o obowiązku zimowego dokarmiania zwierzyny karmą objętościową soczystą, suchą i treściwą, oraz zadawaniu soli.

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż niezwykle atrakcyjną dla zwierzyny pomocą jest ułatwianie dostępu do żeru naturalnego (odśnieżanie płatów jagodzisk, ozimin). Czynności te należy bezwzględnie wykonywać w porozumieniu z Administracją Lasów Państwowych oraz właścicielami pól uprawnych.

Prosimy również o bezzwłoczne reagowanie na sygnały miejscowej ludności o podchodzącej zwierzynie grubej i drobnej w pobliże zabudowań i dołożenie wszelkich starań w zakresie jej dokarmiania, względnie jej przewiezienie w teren jej bardziej przyjazny w celu przetrwania ciężkich warunków zimowych.

Wróć do działu"Aktualności"