Zawody Okręgowe Kół Łowieckich ZO PZŁ w Opolu

2017-06-18

Zawody rozgrywane będą na strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu Grudzicach, otwarcie zawodów 9:00, rozpoczęcie strzelań 9:15. Zgłoszenia zespołów oraz zawodników indywidualnych należy składać w Zarządzie Okręgowym PZŁ w Opolu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2017 r.


Startują reprezentacje 3 osobowe KŁ w klasie powszechnej i Open (maksymalnie dwie drużyny z koła), klasyfikacja drużynowa, klasyfikacja indywidualna w klasie mistrzowskiej i powszechnej członkowie kół łowieckich Okręgu PZŁ Opole i niestowarzyszeni. Strzelamy pełny wielobój myśliwski (100 %). Sędzia główny zawodów: Tadeusz Urbański. Za organizację zawodów odpowiada Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu i Komisja Strzelecka przy ORŁ w Opolu. Do zawodów zostanie opracowany regulaminy, który będzie obowiązywały w dniu zawodów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie o czym zostaną poinformowani uczestnicy przy oficjalnym rozpoczęciu imprezy. Więcej o tych strzelaniach i o innych imprezach strzeleckich na strzelnicy ZO PZŁ w Opolu Grudzicach w roku 2017 dowiesz się z Terminarza Zawodów Strzeleckich 2017 oraz z Kalendarza Śród Strzeleckich 2017.

Wróć do działu"Archiwum zapowiedzi"