Zawody Okręgowe Kół Łowieckich

2013-06-15

Zawody rozgrywane na strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu Grudzicach, rozpoczynają się o godz. 8:00 (zapisy), rozpoczęcie strzelań 8:30. W zawodach bierze udział jeden zespół 3 osobowy w klasie powszechnej i jeden zespół w klasie otwartej (max. 2 zespoły z danego KŁ) – indywidualnie myśliwi z klasą mistrzowską i powszechną. Zgłoszenia zespołów oraz zawodników indywidualnych należy składać w Zarządzie Okręgowym PZŁ w Opolu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 czerwca 2013 r. Klasyfikacja drużynowa i indywidualna, klasa mistrzowska i powszechna. Członkowie kół łowieckich Okręgu PZŁ w Opolu i myśliwi niestowarzyszeni klasyfikowani są indywidualnie w klasie mistrzowskiej. Strzelamy pełny wielobój myśliwski  (100 %). Sędzia główny zawodów: Tadeusz URBAŃSKI. Za organizację zawodów odpowiada Komisja Strzelecka przy ORŁ w Opolu i Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu. Więcej o tych strzelaniach i o innych  imprezach strzeleckich na strzelnicy ZO PZŁ w Opolu Grudzicach dowiesz się z Terminarza Zawodów Strzeleckich – OPOLE 2013 r

Wróć do działu"Archiwum zapowiedzi"