Zawody Leśników RDLP Katowice

30 czerwiec 2012 r.

Zawody rozpoczynają się o godz. 8:00, rozpoczęcie strzelań 8:30.Startują 3 osobowe zespoły z nadleśnictw RDLP Katowice, strzelamy skrócony wielobój (50 %), klasyfikacja zespołowa i indywidualna nadleśniczych i zastępców. Sędzia Główny Zawodów: Kolega Jerzy ADAMCZYK. Za organizację zawodów odpowiada Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu i Komisja Strzelecka przy ORŁ w Opolu. Pierwotnie zawody były zaplanowane na 23.06.2012 r. (zmiana terminu nastąpiła na skutek decyzji organizatora – RDLP w Katowicach). Więcej o tych strzelaniach i o innych  imprezach strzeleckich na strzelnicy ZO PZŁ w Opolu Grudzicach dowiesz się z Terminarza Zawodów Strzeleckich – OPOLE 2012 r.

Wróć do działu"Archiwum zapowiedzi"