Zasady selekcji dla ZO PZŁ Opolu

2018-05-11

Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu informuje, iż na posiedzeniu w dniu 8 maja 2018r. Okręgowa Rada Łowiecka w Opolu podjęła Uchwałę nr 1 / 05 / 2018 w sprawie określenia zasad selekcji populacyjnej i osobniczej oraz kryteriów odstrzału samców zwierzyny płowej i muflonów obowiązujących na terenie opolskiego Okręgu PZŁ.

Uchwała ta dostosowuje do uwarunkowań lokalnych Zasady selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasady postępowania przy ocenie zgodności odstrzału stanowiące załącznik nr 1 do uchwały nr 14/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku. Co warte podkreślenia udało się wypracować wspólne, jednolite zasady selekcji dla czterech okręgów PZŁ: Bielska, Częstochowy, Katowic i Opola. Publikujemy jednocześnie ujednolicony tekst załącznika: Zasady selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasady postępowania przy ocenie zgodności odstrzału wraz ze zmianami wynikającymi z uchwały Okręgowej Rady Łowieckiej w Opolu z dnia 8 maja 2018 roku (dla ułatwienia czytania zmiany wprowadzone uchwałą zostały podkreślone i pogrubione).

Wróć do działu"Aktualności"