Zakaz noszenia broni

2015-07-10

Jak informuje Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego za Wydziałem Postępowań Administracyjnych Komendy Stołecznej Policji (pismo PA- /M/1210/17 z dnia 30.06.2017r.)  ukazało się Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym.

W/w rozporządzenie wprowadza zakaz noszenia i przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni:
1) na obszarze województwa małopolskiego w okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 13 lipca 2017 r.;
2) na obszarze miasta stołecznego Warszawy w okresie od dnia 5 lipca 2017 r. do dnia 7 lipca 2017 r.;
3) na obszarze województwa dolnośląskiego w okresie od dnia 18 lipca 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r.
Prosimy o bezwzględne podporządkowanie się powyższym ograniczenią.

Wróć do działu"Aktualności"