ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY PRZYRODY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

 2012-10-26

W dniu 26.10.2012r. w trakcie podsumowania wyników konkursu na „Najlepiej pracujące Koło LOP” i konkursu fotograficznego „Pory roku w lesie”, która to uroczystość odbyła się w siedzibie ZO PZŁ w Opolu, dokonano odznaczenia opolskiej organizacji łowieckiej MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY PRZYRODY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA. Wręczenia dokonała Pani Maria Gruby, Prezes Okręgu Opole Ligi Ochrony Przyrody, w imieniu Zarządu Okręgowego ZO PZŁ w Opolu medal odbierał Łowczy Okręgowy Kolega Wojciech Plewka.
Medal ten to niezwykle cenne i rzadko nadawane wyróżnienie, tym cenniejsze dla organizacji łowieckiej, której wkład w ochronę przyrody dostrzega organizacja skupiająca szerokie grono miłośników przyrody i ludzi zaangażowanych w ochronę jej naturalnych zasobów.

Wróć do działu"Aktualności"