Wysokość składki członkowskiej na rok 2019

2018-12-06

Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu informuje iż składka członkowska do PZŁ na rok 2019 wynosi:
Składka normalna: 320,00 zł + ubezpieczenie 43,00 zł = 363,00 zł
Składka ulgowa: 160,00 zł + ubezpieczenie 43,00 zł = 203,00 zł
Wpisowe do PZŁ: 960,00 zł.

Na podstawie Okólnika ZG PZŁ w WARSZAWIE nr 38 / WL – I / 2018 z 1 października 2018 r. zgodnie z Uchwałą NRŁ  nr 35 / 2017  z 5 września 2017 r. składka do PZŁ na 2019 rok pozostaje bez zmian i wynosi 320,00 PLN, z kolei zwiększeniu o 6,00 PLN uległa kwota składki ubezpieczenia. Uwarunkowane jest to faktem zwiększenia zakresu odpowiedzialności NNW w zakresie uszkodzeń ciała wynikających z niekontrolowanego lotu pocisku, tzw. rykoszetu oraz kosztów leczenia z tytułu boreliozy, gdzie gwarantowana kwota odpowiedzialności ustalona została na 10,000,00 PLN
Reasumując, wysokość składki członkowskiej na rok 2019 wynosi odpowiednio:
a) składka normalna – 320,00 PLN ( + ubezpieczenie 43,00 PLN ) – razem 363,00 PLN,
b) składka ulgowa – 160,00 PLN ( + ubezpieczenie 43,00 PLN ) – razem 203,00 PLN,
c) wysokość wpisowego do PZŁ w latach 2015 – 2019 – razem 960,00 PLN ( bez zmian ).
Pozostałe warunki przekazywania składek pozostają bez zmian.
Składkę ulgową opłacają myśliwi, którzy do 31 grudnia 2018 r. ukończyli 70 lat oraz młodzież do 25 roku życia ucząca się w systemie stacjonarnym.

Wróć do działu"Aktualności"