Wycena medalowa trofeów jeleni, danieli i muflonów pozyskanych w sezonie 2017/2018

2018-04-11

W dniu 11 kwietnia br., w godzinach 15:00÷18:00, w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Opolu, odbędzie się wstępna wycena medalowa trofeów jeleni, danieli i muflonów pozyskanych w sezonie łowieckim 2017/2018.

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie sposobu wyceny oraz ewidencji trofeów łowieckich, myśliwi są zobowiązani dostarczyć do wyceny medalowej:

  1. w przypadku poroża jelenia szlachetnego wszystkie wieńce, z wyjątkiem szpicaków, szydlarzy, widłaków, myłkusów i perukarzy, których masa poroża wynosi co najmniej 5,5 kg brutto,
  2. w przypadku poroża daniela wszystkie trofea w formie poroża łopatacz, o masie poroża co najmniej 2,6 kg brutto,
  3. w przypadku poroża sarny wszystkie parostki w forma szóstak i wyższej o masie poroża co najmniej 0,43 kg brutto,
  4. w przypadku ślimów muflona wszystkie ślimy o prawidłowym rozwoju.

Wróć do działu"Archiwum zapowiedzi"