Wspomnienie ś.p. Kol. Jana Kierznowskiego

2017-10-24

W dniu 16 października 2017 r. do Krainy Wiecznych Łowów odszedł śp. Kol. Jan KIERZNOWSKI. Tym samym Polski Związek Łowiecki i polska kynologia poniosły niepowetowaną stratę. Zapraszamy do zapoznania się ze wspomnieniem o Kol. Janie Kierznowskim.

WSPOMNIENIE o śp. Kol. Janie KIERZNOWSKIM

Jan Kierznowski urodził się 16.06.1937 r. w rodzinie leśnika na Czerwonych Bagnach, na Podlasiu. Jako dziecko wraz z rodziną, wywieziony został przez Sowietów na Sybir, skąd wrócił w 1946 roku. Osiedlił się na Opolszczyźnie. Pracował w Zespole Szkół Rolniczych w Komornie. Na emeryturę odszedł jako Z-ca Dyrektora.
Członkiem PZŁ został w 1961 roku, a do koła „PONOWA” Kędzierzyn – Koźle wstąpił w 1968 roku. Po roku, w wieku 31 lat, wybrano go na Prezesa Koła, którą to funkcję pełnił nieprzerwanie do 2004 roku. Bycie Prezesem przez prawie 35 lat w kole posiadającym 4 obwody łowieckie i ponad 70-ciu członków świadczy o tym że Janek nie był tuzinkową osobą.
Od 1981 roku, przez ponad 20-cia kolejnych lat, był członkiem Wojewódzkiej a później Okręgowej Rady Łowieckiej w Opolu. Dwukrotnie był wybierany delegatem na Krajowe Zjazdy PZŁ.
W latach 1990 -2010, czyli przez 20 lat Janek był również Przewodniczącym Komisji Kynologicznej przy ORŁ w Opolu.
Odznaczony medalami Zasługi PZŁ w tym również najwyższym „Złomem” oraz łowieckimi odznaczeniami regionalnymi w kraju i za granicą.
Jego prawdziwą pasją były psy myśliwskie. Janek stworzył hodowlę psów „PONOWA”. Psy noszące ten przydomek hodowlany są w wielu kołach synonimem doskonałych psów użytkowych. Janek, zainspirowany przez założyciela Klubu Posokowca księdza Benedykta Gierszewskiego, zajął się popularyzacją posokowców hanowerskich i bawarskich. To on jako jeden z założycieli Klubu Posokowca sprowadzał jako pierwszy na południu Polski posokowce z ówczesnej Czechosłowacji.
To w Poborszowie na Orłowej, Janek przy swojej leśniczówce zbudował zagrodę dziczą, umożliwiającą układanie psów myśliwskich.
To on i jego Komisja Kynologiczna organizowała szereg regionalnych, krajowych i międzynarodowych konkursów pracy wyżłów, dzikarzy, tropowców, norowców i posokowców.
W zarządzie Klubu Posokowca Janek był zastępcą Prezesa – księdza Gierszewskiego, a po jego śmierci został Przewodniczącym Klubu, którą to funkcję pełnił do 2012 roku. Po rezygnacji, ze względu na stan zdrowia, członkowie klubu nadali mu tytuł Honorowego Prezesa.
To również Janek, dla uczczenia pamięci Benedykta Gierszewskiego, zorganizował w 2006 roku 1 Memoriał jego imienia, czyli ocenę pracy posokowców w naturalnym łowisku. Cyklicznie organizowana przez ZO PZŁ w Opolu i Klub Posokowca impreza stała się jedną z najbardziej prestiżowych w Europie ocen pracy posokowców. W listopadzie odbędzie się w lasach Opolszczyzny 11-ty memoriał w którym uczestniczyć będą najlepsze posokowce z 8-miu krajów Europy. To też zasługa Janka.
Jan Kierznowski był również międzynarodowym sędzią pracy psów myśliwskich. Sędziował na ponad 200 konkursach w całej Polsce i w Europie.
Zagraniczne kluby posokowca w dowód dla jego wielkiej wiedzy nadały mu członkostwa honorowe swoich klubów.
Ale Janek, to nie tylko myśliwy, kynolog, prezes czy przewodniczący.
Był to człowiek wielkiego serca, nauczyciel kilku pokoleń myśliwych i kynologów.
Janek był nasz wszystkich. Niech jego dobre serce, otwarta dusza, cichy uśmiech zostanie na zawsze z nami.
W uroczystościach pogrzebowych wzięli m.in. udział przedstawiciele ZO PZŁ w Opolu, Katowicach, Piotrkowie Trybunalskim, Bielsku-Białej, Zielonej Górze, sędziowie kynologiczni z całej Polski, członkowie Klubów Posokowca z Polski, Czech i Słowacji, delegacje kół łowieckich, sygnaliści myśliwscy, myśliwi z Ponowy i okolicznych kół, przyjaciele i znajomi.

Niech Mu knieja wiecznie szumi a posokowce towarzyszą w łowiskach św. Huberta!

Opracował: Wojciech GALWAS – Przewodniczący Klubu Posokowca w POLSCE
Prezes KŁ „Ponowa” w K-KOŹLU

Wróć do działu"Aktualności"