weterynaria

Ptasia grypa – wytyczne do polowania na ptactwo

2016-12-30
ZO PZŁ w Opolu informuje, iż ukazały się Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące postępowania podczas polowań na ptactwo łowne, w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce, które informują jak zachowywać się w kontakcie z dzikimi ptakami, tak aby minimalizować potencjalne szkody jakie może spowodować wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7. Apelujemy o zapoznanie się z treścią wytycznych i ścisłe stosowanie się do nich.

Ptasia grypa – Rozporządzenie MRiRW

2016-12-30
ZO PZŁ w Opolu informuje, iż ukazało się Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, w którym wprowadza się szereg nakazów i zakazów, w tym adresowanych do myśliwych, a mających na celu zminimalizowanie szkód jakie może spowodować wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7. Apelujemy o zapoznanie się z treścią rozporządzenia i ścisłe stosowanie się do wprowadzonych nim nakazów i zakazów.

Nowe usługi Opolskiego Lekarza Weterynarii adresowane do myśliwych

2015-03-23

Opolski Lekarz Weterynarii w Opolu uprzejmie informuje, że Zakład Higieny Weterynaryjnej w Opolu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, rozpoczął wykonywanie badań mięsa świń i dzików w kierunku obecności larw włośni, oraz badania kleszczy usuniętych ze zwierząt jak i ludzi w kierunku boreliozy

czytaj dalej »

Monitoring lisów zakończony

2014-12-29

Jak poinformował nas w piśmie DZ.913.3.20.2014.SW Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, badania monitoringowe odstrzelonych lisów na poziom przyjęcia szczepionki oraz stopień uodpornienia, zostają wstrzymane z dniem 1 stycznia 2015r. Jednocześnie Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii złożył podziękowania całej Braci Myśliwskiej za współpracę która trwała nieprzerwanie od 1995r.

Obowiązek zgłaszania dzików – walczymy z pomorem

2014-02-24

Koledzy, Główny Lekarz Weterynarii przekazał zaleceniami oraz wskazówkami odnośnie działań związanych z ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń (pismo GIWz-403-8/2014) .Te same zalecenia przekazał Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Opolu. Z zaleceń tych wynika konieczność sporządzania dokumentu w zakresie danych dotyczących odstrzelonego/martwego dzika.  Dokument ten powinien być wypełniony przez osobę, która znalazła padłego dzika lub myśliwego, który odstrzelił dzika.

czytaj dalej »

Ważne informacje o AFRYKAŃSKIM POMORZE ŚWIŃ

2014-02-18

W odpowiedzi na prośbę Głównego Lekarza Weterynarii Pana Janusza Związek (pismo GIWz-402-43/2014(3)) zamieszczamy ulotkę z podstawowymi informacjami o afrykańskim pomorze świń  oraz materiały szkoleniowe dla myśliwych i leśników opracowane przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy (PIWet- PIB) w Puławach apelując o zapoznanie się z nimi i codzienne przestrzeganie zawartych w nich zasad. Pamiętajmy, opanowanie epidemii tej groźnej choroby leży w żywotnym interesie wszystkich myśliwych.

Wykaz pracowni wykrywania włośnia na rok 2014

2014-01-18

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu wyznaczył i upoważnił na rok 2014 urzędowych lekarzy weterynarii do wykonywania badania mięsa dzików na obecność włośni. Szczegóły w piśmie ZKiA P-070/2-16/2014

Rejestracja kół łowieckich w zakresie prowadzonej działalności u Powiatowych Lekarzy Weterynari

2013-09-18

Zarząd okręgowy ZO PZŁ w Opolu, w uzupełnieniu informacji zawartych w ostatnim komunikacie, publikuje przedmiotowe pismo L. dz. 407/Hz/2013 ZG PZŁ w Warszawie wraz ze wzorem wniosku do Powiatowych Lekarzy Weterynarii. Jednocześnie informujemy, iż poszczególne PIW już zamieściły wzory wniosków na swoich stronach WWW. Sprawę proszę traktować jako pilną i ważną.

Pismo Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie zagrożenia afrykańskim pomorem świń

2013-07-31

Pismem DZ.6330.2.2013 z dnia 25 lipca br. Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Opolu za pośrednictwem ZO PZŁ w Opolu przekazał apel do opolskich myśliwych o zwrócenie uwagi na zachowanie dzików lub zwiększone upadki tych zwierząt. Zachęcamy do zapoznania się z ulotką poświęconą afrykańskiemu pomorowi świń  i w/w pismem DZ.6330.2.2013.

Afrykański pomoru świń realnym zagrożeniem dla naszych łowisk

2013-06-23

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu przekazał informację o wystąpieniu afrykańskiego pomoru świń na Białorusi z prośbą o jej przekazanie jak najszerszemu gronu hodowców zwierząt i myśliwych, co staramy się uczynić za pośrednictwem naszej strony WWW. Zachęcamy do zapoznania się z ulotką poświęconą afrykańskiemu pomorowi świń i Komunikatem Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie działań Inspekcji Weterynaryjnej po ogłoszeniu wykrycia pierwszego ogniska afrykańskiego pomoru świń w rejonie iwiejskim, w obwodzie grodzieńskim na Białorusi. Docierając z tą wiadomością do Kolegów myśliwych oraz hodowców zmniejszymy ryzyko przedostania się wirusa do naszych łowisk.