Wchodzi w życie tzw. Specustawa do walki z ASF

2020-01-30

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu informuje iż wchodzą w życie przepisy Ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt . Ustawa ta zmienia zapisy następujących ustaw: Ustawę o lasach, ustawę Prawo budowlane, ustawę Prawo łowieckie, ustawę o broni i amunicji, ustawę o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, ustawę o produktach pochodzenia zwierzęcego, ustawę o zarządzaniu kryzysowym, oraz ustawę o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. ZO PZŁ zaleca zapoznanie się z treścią ustawy i ścisłe jej przestrzeganie.

Wróć do działu"Aktualności"