Ważne zmiany personalne

2012-07-12

Z dniem 12 lipca 2012 roku nastąpiły istotne zmiany personalne z strukturach okręgowych PZŁ na Opolszczyźnie.

W dniu 12 lipca 2012 r. odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Łowieckiej w Opolu. W trakcie posiedzenia rada przyjęła rezygnację Kolegi Jerzego Bienia z funkcji Przewodniczącego Komisji Szkoleniowej i Sekretarza Okręgowej Rady Łowieckiej. Przyjmując rezygnację rada wyraziła uznanie i podkreśliła zasługi Kolegi Jerzego Bienia dla łowiectwa na Opolszczyźnie, szczególnie dla procesu szkolenia nowych członków zrzeszenia. Na funkcję Przewodniczącego Komisji Szkoleniowej rada powołała Kolegę Zdzisława Dzwonnika. Obowiązki Sekretarza Okręgowej Rady Łowieckiej rada powierzyła Koledze Jarosławowi Kuźmińskiemu.

Na wniosek Łowczego Okręgowego, zgodnie z § 127 Statutu Zrzeszenia, Okręgowa Rada Łowiecka uzupełniła skład zarządu o kolejnego, czwartego członka zarządu. Na nowego członka Zarządu Okręgowego PZŁ w Opolu został powołany Kolega Jan Rubiszewski z KŁ Nr 1 Hubert Brzegu.

Rada na wniosek Przewodniczącego Komisji Kynologicznej uzupełniła skład Komisji Kynologicznej o Koleżankę Katarzynę Hutkę.

Wróć do działu"Aktualności"