Wakacyjna Kropla Życia wśród myśliwych

2015-07-29

ZO PZŁ w Opolu nawiązując do Okólnika ZG PZŁ w Warszawie 17/O/15 z 23 lipca 2015 r. zwraca się z prośbą o aktywne włączenie się do akcji, której celem jest ratowanie zdrowia i życia ludzkiego.

Letni okres to czas, w którym najczęściej brakuje krwi, dlatego też bardzo prosimy myśliwych o rozważenie możliwości oddania krwi a koła łowieckie do rozpropagowania naszej prośby wśród swoich członków oraz w miarę możliwości włączenie się do organizacji mobilnych punktów poboru krwi. Liczymy, że tak potrzebna i szlachetna inicjatywa znajdzie aprobatę wśród myśliwych nie tylko podczas wakacji, oraz przyczyni się do uświadamiania społeczeństwa do ratowania życia ludzkiego w ciągu całego roku. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi akcji WAKACYJNA KROPLA ŻYCIA ze strony Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu.

Wróć do działu"Aktualności"