Uwaga wszyscy stażyści

2016-04-01

Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu informuje o możliwości uczestnictwa stażystów w dodatkowych szkoleniach na strzelnicy.

Począwszy od miesiąca kwietnia Komisja Strzelecka przy ORŁ w Opolu wydeleguje instruktorów do przeprowadzenia szkolenia po zgłoszeniu się odpowiedniej grupy zainteresowanych oraz potrzeby skorzystania z broni obiektowej i amunicji. Zgłoszenia zainteresowanych przyjmuje Kol. Jan KOWALSKI – Instruktora ZO PZŁ w Opolu. Rozpoczęcie szkolenia od godz. 15:00 odbędą się w terminie ustalonym przez organizatora.

Szkolenie praktyczne: 28 kwiecień 2016 r. – (czwartek) od. godz. 15:00.

Zainteresowani stażyści winni zgłosić swoje uczestnictwo w w/w szkoleniu do biura ZO PZŁ w Opolu tel. 77 453 84 56/57 oraz poinformować o chęci skorzystania z broni obiektowej (nieodpłatnie) i amunicji (odpłatnie). Stażyści korzystający z broni opiekunów winni przybyć razem z opiekunami lub osobami upoważnionymi do jej posiadania.

Kontakt. Kol. Jan KOWALSKI – Instruktor ZO PZŁ w Opolu – tel. 77 453 84 56/57.

Wróć do działu"Archiwum zapowiedzi"