UWAGA: ograniczenia w przemieszczaniu się

2020-03-25

W związku z obowiązującymi od dzisiaj ograniczeniami w przemieszczaniu się, ZO PZŁ w Opolu podaje informacje za stroną internetową ZG PZŁ.

Ważne! W związku z wprowadzonymi przez rząd RP nowymi ograniczeniami w przemieszczaniu się osób na terenie naszego kraju, Polski Związek Łowiecki wystąpił niezwłocznie do:

  • Prezesa Rady Ministrów

  • Ministra Środowiska

  • Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  • Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z prośbą o zajęcie stanowiska w dwóch kwestiach związanych z działalnością myśliwych:

  • Czy ograniczenia dotyczą także osób uczestniczących w odstrzale sanitarnym dzików?

  • Czy zapowiadanym zakazem objęte jest także przemieszczanie się myśliwych związane z szacowaniem szkód w uprawach i płodach rolnych?

Stanowisko rządu przedstawimy na stronie internetowej ZG PZŁ. Prosimy o śledzenie komunikatów na bieżąco.

ZO PZŁ w Opolu przedstawia stanowisko, że do momentu przedstawienia oficjalnej informacji rządu RP przez ZG PZŁ polowanie indywidualne, ochrona pól przed szkodami , szacowanie szkód łowieckich oraz prowadzenie odstrzału sanitarnego powinny odbywać się nadal.

Myśliwy posiadający aktualne upoważnienie do wykonywania polowania i dokonujący wpisu do książki ewidencji pobytu na polowaniu ( papierowa / elektroniczna ) pełni służbę na rzecz i w imieniu Skarbu Państwa i traktować to należy jako obowiązek służbowy z zastrzeżeniem stosowania bioasekuracji w związku z zagrożeniem KORONAWIRUSEM SARS- CoV-2 i ASF-em. Ponadto ciąży na nas obowiązek, który nakłada na nas specustwa dot. zwalczania ASF i Rozporządzenie Wojewody w sprawie odstrzału sanitarnego.

Wobec powyższego prowadzenie naszych bieżących czynności jest nieodzowne.

Wróć do działu"Aktualności"