Upływa terminuchar przyjmowania zgłoszeń na „Puchar Opolszczyzny”

2018-08-22

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu i Komisji Strzelectwa Myśliwskiego przy ORŁ w Opolu przypominają, iż 22 sierpnia upływa ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń na Puchar Opolszczyzny zawody centralne PZŁ.

Organizator zaprasza i rezerwuje miejsce na liście uczestników tylko tym Kolegom / Koleżankom, którzy do dnia 22 sierpnia 2018r. (data wpływu wpisowego w kwocie 150,00 PLN na konto ZO PZŁ w Opolu BZ WBK SA. I O / Opole Konto 19 1090 2138 0000 0005 5600 0639) dokonają zgłoszenia i wpłaty wpisowego z podaniem imienia i nazwiska, klasy, okręgu i nr leg. PZŁ.
Pozostali uczestnicy będą zapisywani na liście startowej w kolejności zgłaszania się przed zawodami i w miarę wolnych miejsc na liście startowej.
W razie nie uczestniczenia w zawodach wpisowe nie będzie zwracane; nie ma również możliwości zamiany startującego w miejsce nieobecnego.

Wróć do działu"Archiwum zapowiedzi"