Trudne sprawy

Uwagi na temat zasad uśmiercania zwierząt ze względów humanitarnych

Szanowni czytelnicy, poniższy artykuł został opracowany na zlecenie ZO PZŁ w Opolu w/g stanu prawnego na 31.03.2009r. Zmiany w przepisach ustawy o ochronie zwierząt spowodowały zdezaktualizowanie niektórych z prezentowanych treści. Uwagę na powyższe zwrócił uwagę Kolega Piotr Gawin prowadzący serwis internetowy Poradnika Łowieckiego, za co autor serdecznie dziękuje. W najbliższym czasie opublikujemy zaktualizowany tekst.