Terminy wiosennej sesji egzaminacyjnej

2016-04-27

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu podaje informacje o terminach wiosennej sesji egzaminacyjnej (egzaminy do uzyskania uprawnień podstawowych do wykonywania polowania i uprawnień selekcjonerskich, oraz do uzyskania podstawowych /selekcjonerskich uprawnień do wykonywania polowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej).

TERMINY EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA PODSTAWOWE DO WYKONYWANIA POLOWANIA:

16.05.2016 r. (poniedziałek) godz. 8:00 – egzamin testowy – siedziba ZO PZŁ Opole

17.05.2016 r. (wtorek) godz. 8:00 – egzamin ustny – siedziba ZO PZŁ Opole

18.05.2016 r. (środa) godz. 8:00 – egzamin praktyczny – strzelnica myśliwska Opole-Grudzice

 

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU JEST ZŁOŻENIE NASTEPUJĄCYCH DOKUMENTÓW

 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania)

1)         pisemny wniosek o złożenie egzaminu;

2)         kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

3)         zaświadczenie o odbytym rocznym stażu w kole łowieckim lub ośrodku hodowli zwierzyny albo dokument upoważniający do zwolnienia z takiego stażu;

4)         dokument potwierdzający odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki;

5)         dzienniczek stażysty

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2016 r.

Opłata za egzamin wynosi 430,- zł.

Płatne do dnia 30 kwietnia 2016 r.  w kasie lub na konto tut. Zarządu.

 

-           13.06.2016 r. (poniedziałek) godz. 8:00 – egzamin poprawkowy testowy i ustny – siedziba ZO PZŁ Opole

-           14.06.2016 r. (wtorek) godz. 8:00 – egzamin poprawkowy praktyczny – strzelnica myśliwska Opole-Grudzice

 

Wniosek o egzamin poprawkowy należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2016 r.

Opłata za egzamin poprawkowy wynosi 140,- zł. za każda część.

Płatne do dnia 31 maja 2016 r.  w kasie lub na konto tut. Zarządu.

 

TERMINY EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA SELEKCJONERSKIE

09.06.2016 r.  godz. 8:00 – egzamin testowy – siedziba ZO PZŁ Opole

10.06.2016 r. godz. 8:00 – egzamin ustny – siedziba ZO PZŁ Opole

Do egzaminu zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy złożą wniosek o egzamin do dnia 31 maja 2016r.

 

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU JEST ZŁOŻENIE NASTEPUJĄCYCH DOKUMENTÓW

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania)

 

1)         Pisemny wniosek o złożenie egzaminu;

2)         Kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

3)         Dokument potwierdzający posiadanie podstawowych uprawnień do wykonywana polowania przez co najmniej 3 lata;

4)         Dokument potwierdzający odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki;

 

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2016 r.

Opłata za egzamin wynosi 200,- zł.

Płatne do dnia 31 maja 2016 r.  w kasie lub na konto tut. Zarządu.

 

24.06.2016 r. godz. 8:00 – egzamin poprawkowy testowy i ustny – siedziba ZO PZŁ Opole

 

Wniosek o egzamin poprawkowy należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2016 r.

Opłata za egzamin poprawkowy wynosi 100,- zł. za każdą część.

Płatne do dnia 15 czerwca 2016 r.  w kasie lub na konto tut. Zarządu.

 

TERMIN EGZAMINU uzupełniającego dla uzyskania podstawowych /selekcjonerskich*  uprawnień do wykonywania polowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej

 

24.06.2016 r. godz. 8:00 – egzamin testowy i ustny – siedziba ZO PZŁ Opole

 

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU JEST ZŁOŻENIE NASTEPUJĄCYCH DOKUMENTÓW

 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania)

 

1)         Pisemny wniosek o złożenie egzaminu;

2)         Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość wraz z tłumaczeniem sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego

3)         Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania polowania w państwie członkowskim Unii Europejskiej wraz z tłumaczeniem sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego

 

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2016 r.

 

Opłata za egzamin wynosi:

-           uprawnienia podstawowe 290,- zł.

-           uprawnienia podstawowe i selekcjonerskie 490,- zł.

 

Płatne do dnia 15 czerwca 2016 r. w kasie lub na konto tut. Zarządu.

Wróć do działu"Aktualności"