Terminy wiosennej sesji egzaminacyjnej

2018-04-13

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu podaje informacje o terminach wiosennej sesji egzaminacyjnej (egzaminy do uzyskania uprawnień podstawowych do wykonywania polowania i uprawnień selekcjonerskich, oraz do uzyskania podstawowych / selekcjonerskich uprawnień do wykonywania polowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej).

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU JEST ZŁOŻENIE NASTEPUJĄCYCH DOKUMENTÓW

 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania)

1)            Pisemny wniosek o złożenie egzaminu;

2)            Kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

3)            Zaświadczenie o odbytym rocznym stażu w kole łowieckim lub ośrodku hodowli zwierzyny albo dokument upoważniający do zwolnienia z takiego stażu;

4)            Dokument potwierdzający odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki;

5)            Dzienniczek stażysty.

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 kwietnia 2018 r.

Opłata za egzamin wynosi 430,- zł.

Płatne do dnia 27 kwietnia 2018 r.  w kasie lub na konto tut. Zarządu.

 

26.06.2018 r. (wtorek) godz. 8:00 – egzamin poprawkowy testowy i ustny – siedziba ZO PZŁ Opole

27.06.2018 r. (środa) godz. 8:00 – egzamin poprawkowy praktyczny – strzelnica myśliwska Opole-Grudzice

 

Wniosek o egzamin poprawkowy należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja 2018 r.

Opłata za egzamin poprawkowy wynosi 140,- zł. za każdą część.

Płatne do dnia 30 maja 2018 r.  w kasie lub na konto tut. Zarządu.

 

TERMINY EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA SELEKCJONERSKIE

4.06.2018 r. (poniedziałek) godz. 8:00 – egzamin testowy – siedziba ZO PZŁ Opole

5.06.2018 r. (wtorek) godz. 8:00 – egzamin ustny –    siedziba ZO PZŁ Opole

 

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU JEST ZŁOŻENIE NASTEPUJĄCYCH DOKUMENTÓW

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania)

 

1)            Pisemny wniosek o złożenie egzaminu;

2)            Kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

3)            Dokument potwierdzający posiadanie podstawowych uprawnień do wykonywana polowania przez co najmniej 3 lata;

4)            Dokument potwierdzający odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki.

 

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 maja 2018 r.

Opłata za egzamin wynosi 200,- zł.

Płatne do dnia 21 maja 2018 r.  w kasie lub na konto tut. Zarządu.

 

25.06.2018 r. (poniedziałek) godz. 8:00 – egzamin poprawkowy testowy i ustny – siedziba ZO PZŁ Opole

 

Wniosek o egzamin poprawkowy należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2018 r.

Opłata za egzamin poprawkowy wynosi 100,- zł. za każdą część.

Płatne do dnia 15 czerwca 2018 r. w kasie lub na konto tut. Zarządu.

 

TERMIN EGZAMINU uzupełniającego dla uzyskania podstawowych / selekcjonerskich* uprawnień do wykonywania polowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej

 

25.06.2018 r. (poniedziałek) godz. 8:00 – egzamin testowy i ustny – siedziba ZO PZŁ Opole

 

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU JEST ZŁOŻENIE NASTEPUJĄCYCH DOKUMENTÓW

 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania)

 

1)            Pisemny wniosek o złożenie egzaminu;

2)            Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość wraz z tłumaczeniem sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego

3)            Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania polowania w państwie członkowskim Unii Europejskiej wraz z tłumaczeniem sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego.

 

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2018 r.

 

Opłata za egzamin wynosi:

-              uprawnienia podstawowe 290,- zł.

-              uprawnienia podstawowe i selekcjonerskie 490,- zł.

 

Płatne do dnia 15 czerwca 2018 r. w kasie lub na konto tut. Zarządu.

Wróć do działu"Aktualności"