Terminy wiosennej sesji egzaminacyjnej

2017-05-19
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu podaje informacje o terminach wiosennej sesji egzaminacyjnej (egzaminy do uzyskania uprawnień podstawowych do wykonywania polowania i uprawnień selekcjonerskich, oraz do uzyskania podstawowych / selekcjonerskich uprawnień do wykonywania polowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej).


TERMINY EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA PODSTAWOWE DO WYKONYWANIA POLOWANIA:
5.06.2017 r. (poniedziałek) godz. 8:00 – egzamin testowy – siedziba ZO PZŁ Opole
6.06.2017 r. (wtorek) godz. 8:00 – egzamin ustny – siedziba ZO PZŁ Opole
7.06.2017 r. (środa) godz. 8:00 – egzamin praktyczny – strzelnica myśliwska Opole-Grudzice

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU JEST ZŁOŻENIE NASTEPUJĄCYCH DOKUMENTÓW
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania)
1) Pisemny wniosek o złożenie egzaminu;
2) Kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3) Zaświadczenie o odbytym rocznym stażu w kole łowieckim lub ośrodku hodowli zwierzyny albo dokument upoważniający do zwolnienia z takiego stażu;
4) Dokument potwierdzający odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki;
5) Dzienniczek stażysty.
Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 maja 2017 r.
Opłata za egzamin wynosi 430,- zł.
Płatne do dnia 19 maja 2017 r. w kasie lub na konto tut. Zarządu.

26.06.2017 r. (poniedziałek) godz. 8:00 – egzamin poprawkowy testowy i ustny – siedziba ZO PZŁ Opole
27.06.2017 r. (wtorek) godz. 8:00 – egzamin poprawkowy praktyczny – strzelnica myśliwska Opole-Grudzice

Wniosek o egzamin poprawkowy należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2017 r.
Opłata za egzamin poprawkowy wynosi 140,- zł. za każdą część.
Płatne do dnia 15 czerwca 2017 r. w kasie lub na konto tut. Zarządu.

TERMINY EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA SELEKCJONERSKIE
12.06.2017 r. (poniedziałek) godz. 8:00 – egzamin testowy – siedziba ZO PZŁ Opole
13.06.2017 r. (wtorek) godz. 8:00 – egzamin ustny – siedziba ZO PZŁ Opole

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU JEST ZŁOŻENIE NASTEPUJĄCYCH DOKUMENTÓW
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania)

1) Pisemny wniosek o złożenie egzaminu;
2) Kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3) Dokument potwierdzający posiadanie podstawowych uprawnień do wykonywana polowania przez co najmniej 3 lata;
4) Dokument potwierdzający odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki.

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2017 r.
Opłata za egzamin wynosi 200,- zł.
Płatne do dnia 31 maja 2017 r. w kasie lub na konto tut. Zarządu.

28.06.2017 r. (środa) godz. 8:00 – egzamin poprawkowy testowy i ustny – siedziba ZO PZŁ Opole

Wniosek o egzamin poprawkowy należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2017 r.
Opłata za egzamin poprawkowy wynosi 100,- zł. za każdą część.
Płatne do dnia 15 czerwca 2017 r. w kasie lub na konto tut. Zarządu.

TERMIN EGZAMINU uzupełniającego dla uzyskania podstawowych / selekcjonerskich* uprawnień do wykonywania polowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej

28.06.2017 r. (środa) godz. 8:00 – egzamin testowy i ustny – siedziba ZO PZŁ Opole

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU JEST ZŁOŻENIE NASTEPUJĄCYCH DOKUMENTÓW
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania)

1) Pisemny wniosek o złożenie egzaminu;
2) Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość wraz z tłumaczeniem sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego
3) Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania polowania w państwie członkowskim Unii Europejskiej wraz z tłumaczeniem sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2017 r.

Opłata za egzamin wynosi:
- uprawnienia podstawowe 290,- zł.
- uprawnienia podstawowe i selekcjonerskie 490,- zł.

Płatne do dnia 15 czerwca 2017 r. w kasie lub na konto tut. Zarządu.

Wróć do działu"Aktualności"