Terminy jesiennej sesji egzaminacyjnej – egzamin na uprawnienia selskcjonerskie

2019-11-04

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu podaje informacje o terminach jesiennej sesji egzaminacyjnej – egzaminy do uzyskania uprawnień selekcjonera samców zwierzyny płowej i muflonów.

TERMINY EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA SELEKCJONERSKIE
25.11.2019 r. (poniedziałek) godz. 8:00 – egzamin testowy – Centrum Edukacji i Szkolenia Opole-Grudzice.
26.11.2019 r. (wtorek) godz. 8:00 – egzamin ustny – Centrum Edukacji i Szkolenia Opole-Grudzice.

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU JEST ZŁOŻENIE NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW
 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009 r.
w sprawie uprawnień do wykonywania polowania)
1)	pisemny wniosek o złożenie egzaminu;
2)	kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3)	dokument potwierdzający posiadanie podstawowych uprawnień do wykonywana polowania przez co najmniej 3 lata;
4)	dokument potwierdzający odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki;

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2019 r.
Opłata za egzamin wynosi 200,- zł.
Płatne do dnia 15 listopada 2019 r. w kasie lub na konto tut. Zarządu: Santander Bank Polska SA. 19 1090 2138 0000 0005 5600 0639

16.12.2019 r. (środa) godz. 8:00 – egzamin poprawkowy testowy i ustny – Centrum Edukacji i Szkolenia Opole-Grudzice..

Wniosek o egzamin poprawkowy należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada 2019 r.
Opłata za egzamin poprawkowy wynosi 100,- zł. za każda część.
Płatne do dnia 29 listopada 2019 r. w kasie lub na konto tut. Zarządu: Santander Bank Polska SA. 19 1090 2138 0000 0005 5600 0639.

Wróć do działu"Aktualności"