Szczepienie lisów na Opolszczyźnie

2012-08-28

Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu informuje, iż w dniach 16-30 września br. zostanie przeprowadzona akcja wykładania szczepionek przeciwko wściekliźnie lisów dziko żyjących.

Teren akcji będzie obejmował województwa Lubuskie, Opolskie, Śląskie, Łódzkie i Mazowieckie. Wykonawcą wykładania szczepionek (techniką lotniczą) jest Aeroklub Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.

Służby weterynarii apelują o nie podnoszenie szczepionek z ziemi. Lisy wyczuwając zapach człowieka nie zjedzą już takiej kostki. Jednocześnie przypominamy, że przez dwa tygodnie po przeprowadzeniu akcji nie wolno wyprowadzać zwierząt domowych na tereny niezabudowane.

Przypominamy również za służbami weterynaryjnymi, że sama przynęta nie jest niebezpieczna dla człowieka. Natomiast w przypadku kontaktu człowieka z płynną zawartością kapsułki, należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższym lekarzem medycyny lub właściwą terytorialnie placówką służby zdrowia. Dodatkowo, należy również bezzwłocznie umyć bieżąca wodą z mydłem ręce oraz inne części ciała, które zetknęły się z płynną szczepionką.

Wróć do działu"Aktualności"