Szakal złocisty – nowe zagrożenie naszych łowisk

2015-07-05

W związku z doniesieniami o pojawianiu się w naszym kraju osobników szakala złocistego, Ministerstwo Środowiska zaleciło Polskiemu Związkowi Łowieckiemu i Lasom Państwowym raportowanie wszelkich przypadków zarejestrowania tego gatunku (zdjęcia z fotopułapek, obserwacje, znalezione martwe osobniki). W załączeniu przedmiotowe pismo DL-III.670.19.2017.JC Ministerstwa Środowiska
i pismo DL-III.670.19.2017.JC Zarządu Głównego PZŁ.

Wróć do działu"Aktualności"