Strzelnica – zasady korzystania

2021-01-25

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu informuje, że strzelnica myśliwska (wyłącznie oś do przystrzeliwania broni kulowej 100 m) jest czynna wyłącznie w godzinach pracy biura, po uprzednim wpisaniu się do rejestru pobytu na strzelnicy, który będzie dostępny w biurze. Pozostałe osie są wyłączone ze strzelań.
Powyższe obowiązuje od 21 grudnia 2020 r. do ODWOŁANIA. Dla zainteresowanych korzystaniem z osi do zapoznania i bezwzględnego stosowania publikujemy Regulamin Bezpiecznego Funkcjonowania Strzelnicy PZŁ w Opolu – Załącznik do Decyzji ZK-4223.2.2020 z 13 sierpnia 2020 r.

Wróć do działu"Aktualności"