Stanowisko ZO PZŁ w Opolu w sprawie informacji opublikowanej w dniu 13 września 2019 r. na portalu społecznościowym Facebook przez Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”.

2019-09-20

W związku z rozpowszechnianą informacją dotyczącą zastrzelenia wilka na terenie obwodu łowieckiego, dzierżawionego przez jedno z kół łowieckich Okręgu Opolskiego, Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu informuje, iż niezwłocznie podjął działania zmierzające do ustalenia faktów dotyczących w/w publikacji.

Według informacji przekazanej przez Prokuraturę Rejonową w Kluczborku w dniu 26 sierpnia 2019 r. pomiędzy miejscowościami Bąków i Biadacz ujawniono zakopaną obrożę z nadajnikiem, co wzbudziło uzasadnione podejrzenie uśmiercenia wilka. W związku z powyższym Prokuratura Rejonowa w Kluczborku oraz Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku prowadzą śledztwo w tej sprawie.
Jednocześnie informujemy, że Polski Związek Łowiecki ściśle współpracuje z organami ścigania, aby wesprzeć je i w możliwie najkrótszym czasie doprowadzić do wyjaśnienia sprawy.
Prosimy jednak o wstrzymanie się z wydawaniem wyroku do momentu zakończenia czynności przez właściwe organy śledcze a także o umiarkowanie w wyrażanych opiniach i nie stygmatyzowanie środowiska myśliwych.
Myśliwi dostarczyli swą działalnością wiele dowodów na to, że skutecznie działają na rzecz ratowania dla Polskiej przyrody gatunków zagrożonych wyginięciem, takich jak bóbr czy żubr. Działania te dotyczą również wilka. Zaistniała sytuacja wymaga szybkiego wyjaśnienia, gdyż bulwersuje środowisko myśliwych, stanowczo sprzeciwiające się bezprawnym działaniom na szkodę zwierząt objętych ochroną gatunkową.

Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór,
Krzysztof Kukulski
Łowczy Okręgowy PZŁ w Opolu

Wróć do działu"Aktualności"