Spotkanie opłatkowe w siedzibie ZO PZŁ w Opolu

2013-12-12
W dniu 12 grudnia z inicjatywy Prezydium Okręgowej Rady Łowieckiej i Zarządu Okręgowego PZŁ w Opolu odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe.

Na sali szkoleniowej spotkali się przy wspólnym stole pracownicy i emeryci ZO PZŁ w Opolu i OHZ Lisięcice, członkowie Okręgowej Rady Łowieckiej i Zarządu Okręgowego, oraz nestorzy łowiectwa odznaczeni ZŁOMEM. Zebranych powitał Prezes ORŁ Kolega Zdzisław Dzwonnik, V-ce Prezes ORŁ Kolega Jacek Sierżyński i Łowczy Okręgowy Kolega Wojciech Plewka. W przyjacielskiej atmosferze uczestnicy spotkania złożyli sobie życzenia, a przy stole zastawionym tradycyjnym wigilijnymi daniami wspominali łowieckie osiągnięcia ostatniego roku i nie tylko. Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu ze spotkania opłatkowego

Wróć do działu"Aktualności"