Spotkanie lisiarzy

2016-02-21

W dniu 21 lutego br. na strzelnicy ZO PZŁ w Opolu odbyło się spotkanie lisiarzy z czterech podopolskich kół łowieckich: Nr 1 „Hubertus” w Opolu, Nr 10 „Szarak” w Opolu, Nr 3 „Lis” w Opolu i Nr 5 „Odra” w Opolu. Spotkanie to stanowiło finał trzydniowego polowania na drapieżniki zorganizowane na obwodach dzierżawionych przez w/w koła.

Inicjatorem imprezy był zarząd KŁ Nr 10 „Szarak” w Opolu, który postanowił poszerzyć paletę działań mających na celu poprawę warunków bytowania zwierzyny drobnej, umożliwiające skutecznej zwiększania zagęszczenia populacji zająca, kuropatwy i bażanta. Skuteczność działań w dłuższym okresie czasu wymaga rozpoczęcie współpracy, w zakresie wzmożonej i systematycznej redukcji drapieżników, kół dzierżawiących sąsiadujące ze sobą obwody łowieckie. W naszej ocenie jedynie wspólne i skoordynowane działania w zakresie redukcji drapieżników łownych – nadmiernie penetrujących nasze łowiska, zwiększą szanse na przywrócenie zwierzyny drobnej na polnych terenach naszych łowisk – napisał w liście do sąsiadów Krzysztof Pająk, Prezes Zarządu opolskiego „Szaraka”.

Początkiem współpracy było jednoczesne polowanie na drapieżniki w daniach od 19 do 21 lutego, zakończone wspólnym pokotem. Wspólne łowy, zakończone uroczystym pokotem stały się okazją do wymiany doświadczeń i snucia planów na przyszłość. Już dzisiaj uczestnicy wielkich łowów na lisa są zgodni co do konieczności kontynuowania i rozszerzenia imprezy na większą ilość kół.

Dla uatrakcyjnienia imprezy wyróżniono nagrodą rzeczową (ufundowaną przez sklep myśliwski DEER) króla polowanie, Kolegę Dawida Golomba i w-ce króla polowania, Kolegę Marka Szkliniarza. Pucharem uhonorowano Koło Łowieckie Nr 10 „Szarak” w Opolu, dzierżawcę obwodów na terenie którego upolowano najwięcej lisów. Puchar odbierał prezesa koła, Kolega Krzysztof Pająk.

Pogoda nie dopisała, nie tylko brakowało pokrywy śnieżnej, ale wiatr i przelotne opady deszczu uprzykrzały życie łowcą, a co gorsza nie zachęcały lisów do aktywności. Toteż pokot był nad wyraz skąpy: trzy lisy. Za rok z pewnością będzie lepiej.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego fotoreportażu imprezy.

Wróć do działu"Aktualności"