Sierpniowa narada prezesów i łowczych

2016-08-29
W dniu 29 sierpnia br. w sali konferencyjnej „OSTRÓWEK” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego odbyła się narada prezesów i łowczych kół łowieckich dzierżawiących obwody na terenie Opolskiego Okręgu PZŁ zorganizowana z inicjatywy Zarządu Okręgowego PZŁ w Opolu w uzgodnieniu z Okręgową Radą Łowiecką w Opolu.
Rangę narady najlepiej ilustruje imponująca lista uczestniczących w niej gości, wśród których należy wymienić w pierwszej kolejności przedstawicieli Wojewody Opolskiego: Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Pani Małgorzata Kałuża-Swoboda, Z – ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Pan Krzysztof Ciecióra, oraz Ekspert ds. Łowiectwa Pan Janusz Sowa. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego reprezentowali Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi UM w Opolu Pan Wiesław Kryniewski, Kierownik Referatu Rolnictwa i Łowiectwa Pani Katarzyna Kuraś, oraz Główny Specjalista Referatu Rolnictwa i Łowiectwa Pan Maciej Aleksandrowicz. Izba Rolnicza w Opolu reprezentowana była przez Prezes Izby Rolniczej Pana Herberta Czaja oraz Dyrektor Biura Izby Rolniczej Panią Katarzynę Beleć. Nie zabrakło również Opolskiego Lekarza Wojewódzkiego Weterynarii Pana Wacława Bortnik, a Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Opolu reprezentował Naczelnik Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 Pan Andrzej Meryk. Lasy Państwowe reprezentowali nadleśniczowie opolskich nadleśnictw oraz Gł. Specjalista ds. Łowiectwa i Gospodarki Rybackiej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Pan Adam Albertusiak.
W naradzie oprócz prezesów i łowczych kół łowieckich uczestniczyli członkowie ZO PZŁ w Opolu z Łowczym Okręgowym Kolegą Wojciechem Plewką na czele, oraz członkowie ORŁ pod przewodnictwem jej Prezesa Kolegi Zdzisława Dzwonnika. Zarząd Główny PZŁ reprezentował Bogumił Wójcik.
Tematyka narady obejmowała między innymi bieżące problemy nurtujące nasze środowisko. Między innymi omawiany zapowiadane zmiany w Ustawie Prawo łowieckie w związku z jej nowelizacją z 22 czerwca 2016 r. w zakresie szacowania i wypłaty odszkodowań za szkody w plonach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę łowną oraz utworzeniu Funduszu Odszkodowawczego.. Przedstawiono również realizację RPŁ w odniesieniu do WŁPH 2007 – 2017 oraz zasad sporządzenia WŁPH na 2017 – 2027. Niezwykle ciekawe wystąpienie na temat ASF przygotował Opolski Lekarz Wojewódzki Weterynarii. W dalszej części narady omówiono przygotowania do kategoryzacji obwodów łowieckich w 2017 roku oraz procedury odnowienia dzierżaw obwodów łowieckich. Dużą nowością było przedstawienie Porozumienia pomiędzy GDOŚ a PZŁ w zakresie ograniczania liczebności populacji bobra europejskiego. Nie zabrakło również czasu na sprawy bieżące i organizacyjne na szczeblu Okręgu PZŁ OPOLE oraz dyskusję, którą niewątpliwie zdominował temat nowych regulacji prawnych w zakresie szacowania szkód łowieckich.
Niewątpliwie narada była ważnym forum wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy jej uczestnikami oraz okazją do szczerej dyskusji, ale także do spotkania Kolegów z całego okręgu. ZŁ w strzelaniach myśliwskich w klasie powszechnej. Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu z narady autorstwa Marka Bocianowskiego.

Wróć do działu"Aktualności"